Gửi mail bcc là gì là một trong những từ khóa được gg search nhiều nhất về chủ đề gửi mail bcc là gì. Trong bài viết này, connect.vn sẽ viết bài viết gửi mail bcc là gì? Tại sao phải gửi mail bcc?

Gửi Mail Bcc Là Gì

Gửi mail bcc là gì? Tại sao phải gửi mail bcc?

1. Khái niệm:

Cc và Bcc trong mục To

Cc (Carbon sao chép) là tạo ra các bản sao, bạn đủ nội lực sử dụng tổ hợp phím tắt Ctrl+Shift+C để sử dụng mau tính năng này. Còn Bcc (Blind carbon copy) là xây dựng các bản sao tạm, bạn có thể dùng tổ hợp phím tắt Ctrl+Shift+B để dùng nhanh tính năng này.

Xem thêm:  Cách tăng sự trung thành của nhân viên trong doanh nghiệpIFrame

2. Sự giống và không giống nhau giữa Cc và Bcc:

Sự khác nhau giữa Cc và Bcc

Giống nhau: Chúng đều được sử dụng khi send email cho nhiều người cùng một lúc.

không giống nhau:

  • Khi dùng CC thì toàn bộ những người nhận thư sẽ nhìn thấy mục lục email của những người cũng nhận được thư đó. Chính vì vậy mà bạn đủ sức dùng tính năng CC để gửi thư cho nhiều thành viên trong cùng một lớp học, cùng một nhóm…. Vì cái này bạn đủ sức hiển thị công khai và không cần phải bảo mật thông tin, danh tính.
  • chức năng BCC thì khác, mặc dù bạn gửi nội dung cho nhiều người cùng một lúc nhưng không ai nhìn thấy ai cả. Chính vì thế mà bạn hãy dùng BCC trong trường hợp cần bảo mật danh tính của người xung quanh.

tổng kết, bạn dùng Cc để gửi mail đến nhiều người và công khai danh tính của họ còn Bcc cũng send email đến nhiều người nhưng thông tin về những người đó sẽ được giữ kín.

Xem thêm:  Hướng dẫn cách tính thâm niên trong quân đội mới nhất 2020

Nguồn: https://quantrimang.com/