Cách làm báo cáo thuế là một trong những keyword được search nhiều nhất về chủ đề cách làm báo cáo thuế. Trong bài viết này, connet.vn sẽ viết bài viết Hướng dẫn cách làm báo cáo thuế mới nhất 2020.

Cách Làm Báo Cáo Thuế

Hướng dẫn cách làm báo cáo thuế mới nhất 2020

Các loại báo cáo thuế phải nộp

Ngoài kỳ báo cáo dị thường, thì báo cáo thuế hàng tháng gồm các loại thuế phát sinh trong công cuộc sản xuất, kinh doanh của công ty gồm có:

1. Thuế trị giá gia tăng

thống kê thuế GTGT theo cách thức khấu trừ

 • Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT
 • Bảng kê hóa đơn sản phẩm dịch vụ bán ra mẫu số 01-1/GTGT
 • Bảng kê hóa đơn món hàng dịch vụ mua vào mẫu số 01-2/GTGT
 • Kèm theo các phụ lục không giống nếu có

thống kê thuế GTGT theo cách thức trực tiếp

 • Trực tiếp trên GTGT: tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 03/GTGT
 • Trực tiếp trên doanh thu: Tờ khai thuế GTGT mẫu số 04/GTGT
 • Bảng kê hóa đơn sản phẩm dịch vụ bán ra mẫu số 04-1/GTGT

2. Thuế thu nhập cá nhân

Các báo cáo thuế nộp hàng tháng:

 • Tờ khai thuế TNCN mẫu số 02/KK-TNCN (cho công ty trả tiền lương)
 • Tờ khai thuế TNCN mẫu số 03/KK-TNCN (cho công ty trả đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán,…)

Lưu ý: Trong tháng phát sinh số thuế doanh thu một mình phải nộp> 50.000.000 thì thống kê theo tháng, không có phát sinh thì không phải nộp tờ khai.

 • ngoài ra còn các báo cáo thuế TNCN theo mẫu 02/KK-TNCN và tờ khai thuế TNCN mẫu 03/KK-TNCN hoặc tờ khai mẫu 01/KK- TNCN và 01/KK-XS vận dụng với từng loại ảnh công ty và hình thức kinh doanh phù hợp. học xuất nhập khẩu ở nơi nào tốt
 • Báo cáo thuế tiêu thụ đặc biệt TTĐB theo mẫu số 01/TTĐB, kèm theo bảng kê món hàng và đơn hàng bán đươc vào mẫu 01-1/ TTĐB và bảng kê thuế được khấu trừ theo mẫu 01-2/TTĐB nếu có
 • Khai thuế tài nguyên và thuế hoàn cảnh với cơ quna thuế theo mẫu 01- TAIN và mẫu 01/TBVMT.

Thời hạn nộp báo cáo thuế hàng tháng là trước ngày thứ 20 của tháng tiếp theo, kế toán viên phải tuyệt đối lưu ý không nên trê ỳ việc nộp muộn báo cáo thuế sẽ bị phạt hành chính và bị cơ quan thuế cho vào danh sách đen rất phiền toái.

Báo cáo tình ảnh sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế

Thực hiện nghiệp vụ này theo mẫu BC26-AC ghi chép và giải trình đầy đủ tình ảnh sử dụng hóa đơn và chứng từ liên quan tới hoạt động chi tiêu tài chính trong doanh nghiệp.

huong-dan-lam-bao-cao-thue-theo-thang-cho-doanh-nghiep1

Báo cáo thuế hàng tháng cần lưu ý những gì

 • sắp đặt hóa đơn bán ra theo số thứ tự và theo quy trình ngày tháng
 • Khi hạch toán lên software kế toán , phải phân biệt được đâu là món hàng, nguyên vật liệu, tài sản, dụng cụ công cụ
 • Khi lưu trữ hóa đơn, chứng từ nên photo thêm vài bản tránh bị mất k đối chứng
 • Cẩn thận thống kê hàng tháng và có kiểm tra lại
 • Hàng tháng nên hạch toán vào software kế toán và chỉnh sửa trước khi đưa ra dữ liệu và nộp tờ khai
 • xử lý các chủ đề liên quan đến account trong cân đối kế toán
 • Quyết toán thuế TNDN trước để so sánh chênh lệch số thuế TNDN, từ đó tạo bút toán xử ký chênh lệch thuế TNDN và kết chuyển lại mới lập Báo cáo tài chính
 • Hàng tháng nên cân đối mọi chủ đề như :thuế, chi phílợi nhuận…để cuối năm k vất vả trong lập BCTC.

Để sử dụng tốt kế toán thuế và báo cáo tài chính bạn cần có nghiệp vụ và kỹ năng giải quyết vấn đề tốt. Ngoài những văn hóa quan trọng liên quan tới báo cáo thuế người kế toán viên cần phải chịu được áp lực công việc, có tư duy và đơn vị công tác kế toán công ty rất khả quan.

Nguồn:https://ketoanleanh.edu.vn