Cách tính lương đóng bảo hiểm xã hội là một trong những từ khóa được gg search nhiều nhất về chủ đề cách tính lương đóng bảo hiểm xã hội. Trong bài viết này, giaiphapvieclam.vn sẽ viết bài viết hướng dẫn cách tính lương đóng bảo hiểm xã hội mới nhất 2020.

Cách Tính Lương đóng Bảo Hiểm Xã Hội

Hướng dẫn cách tính lương đóng bảo hiểm xã hội mới nhất 2020

Mức đóng bảo hiểm không gian (BHXH) bắt buộc

Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH, mức đóng BHXH bắt buộc của người lao động được xác định theo công thức:Mức đóng hàng tháng = Mức lương tháng đóng BHXH x phần trăm trích đóng BHXH

Trong đó:

  • phần trăm trích đóng các khoản bảo hiểm của người lao động và người dùng lao động như sau:
mức đóng BHXH 2019
  • Mức lương tháng đóng BHXH sẽ căn cứ vào việc người lao động thuộc phân khúc nào:

+ Nếu là người thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì mức lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc, quân hàm và các khoản phụ cấp khác (nếu có).

+ Nếu là người thực hiện chế độ tiền lương do người dùng lao động quyết định thì mức lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Đặc biệt lưu ý, theo khoản 2 và khoản 3 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH, mức lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng và không cao hơn 20 tháng lương cơ sở.

Riêng mức lương tháng tối thiểu đóng BHXH còn phụ thuộc vào trình độ của người lao động giống như sau:

mức đóng BHXH hiện nay
Căn cứ các quy định nêu trên, trong năm 2019, hàng tháng, mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động giống như sau:
mức BHXH năm 2019

2. Mức đóng bảo hiểm không gian tự nguyện

Theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, tất cả những ai là công dân Việt Nam từ quá đủ 15 tuổi trở lên và k thuộc đối tượng tham dự BHXH bắt buộc thì đều đủ nội lực tham gia BHXH tình nguyện.

Đúng giống như tên gọi “tự nguyện”, Điều 10 Nghị định 134/2015/NĐ-CP nêu rõ:

Mức đóng hàng tháng = 22% x Mức doanh thu tháng do người tham gia lựa chọn

Trong đó, mức doanh thu tháng do người tham gia lựa chọn thấp nhất bằng mức hợp lý hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

Cụ thể, mức doanh thu tháng thấp nhất để tham gia BHXH tự nguyện là 700.000 đồng/tháng (theo Điều 1 Quyết định 59/2015/QĐ-TTg) và cao nhất là 29,8 triệu đồng/tháng (mức lương cơ sở từ 01/7/2019 là 1,49 triệu đồng/tháng).

giống như vậy, năm 2019, mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng của người lao động như sau:

đủ nội lực thấy, dù tham gia BHXH bắt buộc hay tình nguyện thì mức đóng ngày nay cũng không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống hiện nay của người lao động so với những gì mà BHXH hỗ trợ khi ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh ngành nghiệp, hết tuổi lao động…
Nguồn: http://www.misa.com.vn/