Cách tính phần trăm thuế là một trong những từ khóa được gg search nhiều nhất về chủ đề cách tính phần trăm thuế. Trong bài viết này, connect.vn sẽ viết bài viết hướng dẫn cách tính phần trăm thuế mới nhất 2020.

Cách Tính Phần Trăm Thuế

Hướng dẫn cách tính phần trăm thuế mới nhất 2020

1. Tính tỷ số tỷ lệ

Tính % % trên tổng số là bài toán cơ bản các bạn sẽ rất hay gặp. mong muốn tìm tỷ số tỷ lệ của hai số a và b ta sẽ có công thức:

Tỷ số phần trăm của a=a(a+b)×100(tỷ lệ)a=a(a+b)×100(%)

Tỷ số % của b=b(a+b)×100(%)b=b(a+b)×100(%) hoặc %b = 100 – %a

Một ví dụ đơn giản: một lớp học có 25 bạn nam, 17 bạn nữ, số bạn nữ chiếm bao nhiêu % trong lớp học.

% nữ = 17(17+25)×10017(17+25)×100 = 40,48 tỷ lệ

tỷ lệ nam = 100 – 40, 48 = 59,52 phần trăm hoặc tỷ lệ nam = 25(25+17)×10025(25+17)×100 = 59,52 tỷ lệ

2. Tính % tăng trưởng (% chênh lệnh) của năm sau đối với năm trước

doanh nghiệp A có thu nhập năm 1 là xdoanh thu năm 2 là ytỷ lệ tăng trưởng, mức chênh lệch của năm 2 đối với năm 1 được tính theo công thức:

phần trăm phát triển của năm 2=y−xx×100(%)2=y−xx×100(%)

Nếu là năm 2 giảm hơn đối với năm 1 thì kết quả sẽ là số âm có nghĩa là thay vì tăng thì sẽ là giảm bằng với số tỷ lệ đó.

Ví dụ: doanh nghiệp ABC có tổng thu nhập năm 2016 là 105 tỷ đồng, tổng doanh thu năm 2017 là 130 tỷ đồng, tính phần trăm tăng trưởng của năm 2017 đối với năm 2016.

Theo mẹo trên ta có:

tỷ lệ tăng trưởng, mức chênh lệch của năm 2017 = 130−105105×100130−105105×100 = 23,81 %

ADVERTISEMENT

3. Tính tỷ lệ hoàn thành

doanh nghiệp A đặt ra mục tiêu doanh thu cho năm 2017 là 200 tỷ đồng, nhưng tính tới quý 2 năm 2017 tổng doanh thu của công ty đã đạt 150 tỷ đồng, thì tới quý 2 doanh nghiệp đã đạt được bao nhiêu phần trăm so với mục đích đề ra.

Các bạn có thể ứng dụng công thức:

phần trăm đã hoàn thành = doanhthuđãđạtđượcdoanhthuđặtra×100(%)doanhthuđãđạtđượcdoanhthuđặtra×100(%)

cho nên, ta có tỷ lệ đã hoàn thiện = 150200×100150200×100 = 75%

=> Tính tới quý 2, doanh nghiệp đã đạt được 75 phần trăm so với mục tiêu được đề ra.

Nếu tới quý 3 năm 2017 tổng thu nhập của công ty đạt 210 tỷ đồng, thì ta có:

% đang hoàn thiện = 210200×100210200×100 = 105%,

=> Vậy tính tới quý 3 công ty vừa mới hoàn thành mục đích và vượt mục đích đề ra 5%.

4. Tính phần trăm mau trong Excel

Excel support các bạn định hướng tỷ lệ % nên khi các bạn tính % trong Excel các bạn chỉ cần áp dụng các công thức ở trên theo từng yêu cầu cụ thể và không nhân với 100 ở mỗi phương thức.

ví dụ cụ thể như sau: có bảng dữ liệu như hình dưới, yêu cầu các bạn tính % số hàng đang tiêu thụ:

Tính phần trăm số hàng đã tiêu thụ

Các bạn chỉ cần get tỉ lệ hàng đã bán / tổng số lượng hàng (công thức trong Excel sẽ là =D4/C4).

Lấy số lượng hàng đã bán / tổng số lượng hàng

tiếp theo các bạn dẫn mẹo xuống hết các ô cần tính % hàng đã bán, các bạn sẽ có kết quả của all các mặt hàng.

Kéo công thức xuống hết các ô cần tính phần trăm hàng đã bán

lựa chọn vùng dữ liệu bạn vừa tính và click chuột phải lựa chọn Format Cells.

Chọn vùng dữ liệu vừa tính và nhấn chuột phải chọn Format Cells

Trong thẻ Number, các bạn chọn Percentage trong phần Category và lựa chọn số chữ số sử dụng tròn sau dấu phẩy trong phần Decimal places sau đó bấm OK.

Trong thẻ Number, chọn Percentage trong phần Category

như vậy các bạn đang tính xong tỷ lệ số lượng hàng vừa mới bán.

Được phần trăm số lượng hàng đã bán

không những thế các bạn đủ sức tham khảo thêm hướng dẫn tính liên quan đến % phần trăm: số tài nguyên sau khi tăng/giảm bao nhiêu %số tài nguyên lãi ngân hàng với mức lãi suất ? tỷ lệ

5. Tính tỷ lệ tăng/giảm hàng hóa

  • Tính % giảm giá

Ví dụ: Tại shop A, có bán điện thoại giá gốc 15 triệu đồng và đã được ưu đãi 10%, vậy nếu bạn mua ĐT đó thì bạn phải trả số tiền là bao nhiêu sau khi vừa mới được discount 10%?

ứng dụng công thức:

số tài nguyên giảm = giásảnphẩm×số%giảm100giásảnphẩm×số%giảm100

Các bạn sẽ có số tài nguyên được giảm = 15000000×1010015000000×10100 = 1500000 đồng

Vậy số tài nguyên bạn phải trả khi vừa mới được giảm giá là 15.000.000 – 1.500.000= 13.500.000 đồng

  • Tính % tăng giá

Ví dụ: micro hát karaoke cho ĐT giá 600 000 đồng, thuế VAT 5% vậy giá micro sau khi tính thuế VAT là bao nhiêu?

vận dụng công thức:

số vốn gia tăng = giásảnphẩm×số%tăng100giásảnphẩm×số%tăng100

Ta có: số tiền tăng khi tính thuế VAT = 600000×5100600000×5100 = 30 000 đồng

=> Vậy giá micro sau khi tính thuế 5% là 600 000 + 30 000 = 630 000 đồng.

6. Tính tiền lãi từ phần trăm lãi suất bank

ví dụ cụ thể: các bạn send 100 000 000 đồng vào bank với kỳ hạn 12 tháng thì lãi suất là 7%, tính lãi suất hàng tháng mà bạn nhận được? Tính lãi suất sau 12 tháng send ngân hàng.

  • Tính lãi suất hàng tháng

Công thức: tiền lãi hàng tháng = (sốtiềngửi×số%lãisuất100)12(sốtiềngửi×số%lãisuất100)12

Vậy các bạn sẽ có tiền lãi hàng tháng = 100000000×710012100000000×710012 = 583 333 đồng

  • Tính lãi suất bank

cách thức : số tiền lãi = (sốtiềngửi×số%lãisuất100)12(sốtiềngửi×số%lãisuất100)12 x số tháng gửi

Vậy lãi suất sau 12 tháng gửi ngân hàng = 100000000×710012×12100000000×710012×12 = 7 000 000 đồng

giống như vậy bài viết vừa mới hướng dẫn các bạn mẹo tính tỷ lệ cho các trường hợp không giống nhau, các bạn đủ nội lực dựa vào đây để tính tỷ lệ cho các bài toán của bạn. Hi vọng bài viết sẽ giúp ích các bạn. Chúc các bạn thành công!

Nguồn: http://thuthuatphanmem.vn/