Chuyển số thành ngày tháng trong excel là một trong những từ khóa được gg search nhiều nhất về chủ đề chuyển số thành ngày tháng trong excel. Trong bài viết này, giaiphapvieclam.vn sẽ viết bài viết hướng dẫn chuyển số thành ngày tháng trong excel mới nhất 2020.

Chuyển Số Thành Ngày Tháng Trong Excel

Hướng dẫn chuyển số thành ngày tháng trong excel mới nhất 2020

Bước 1:

Tôi sẽ lấy ví dụ với bảng dữ liệu như dưới đây. Tôi sẽ nhập dãy số như hình và sau đó chuyển dãy số này thành dữ liệu ngày tháng.

Bảng dữ liệu

Bước 2:

Chúng ta sẽ tiến hành bôi đen dãy số cần chuyển đổi rồi nhấn vào tab Data và nhấn tiếp vào mục Text to Columns.

Nhấp vào tab Data

Bước 3:

Xuất hiện giao diện hộp thoại Convert Text to Columns Wizard với yêu cầu 3 bước thực hiện. Đầu tiên, chúng ta sẽ thiết lập đường phân định theo kí tự đặc biệt, ở đây chọn Delimited và nhấn Next.

Tùy chỉnh dãy số sang ngày tháng

Bước 4:

Sau đó tiếp tục nhấn vào ô Tab rồi nhần Next ở bên dưới.

Nhấn vào ô Tab

Bước 5:

Chuyển sang bước cuối cùng nhấn vào mục Date tại Column data format rồi chọn kiểu định dạng ngày tháng ở đây là YMD (ngày/tháng/năm), rồi nhấn Finish ở bên dưới.

Ngoài ra, tại mục Destination chúng ta lựa chọn vị trí xuất kết quả sau đó, có thể ghi đè lên dữ liệu ban đầu hoặc lựa chọn vị trí khác trên bảng dữ liệu.

Định dạng ngày tháng

Như vậy dãy số đã nhập lúc trước chuyển sang dữ liệu định dạng ngày tháng. Trong trường hợp dữ liệu ngày tháng trong bảng bị đảo lộn như bên dưới đây, tháng, ngày, năm và chúng ta muốn đổi sang ngày, tháng, năm cũng rất đơn giản.

Chuyển dãy số thành thời gian

Bạn chỉ cần bôi đen dãy số muốn chuyển rồi nhấn Format Cells… Sau đó, tại tab Number chúng ta chọn dữ liệu định dạng Date, rồi nhìn sang bên phải lựa chọn cách nhập định dạng ngày tháng là ngày, tháng, năm. Phần Location, bạn hãy chọn Vietnamese (Vietnam) để quay về kiểu nhập liệu theo ngôn ngữ Tiếng Việt. Cuối cùng nhấn OK.

Chuyển cách nhập ngày tháng

Dữ liệu ngày tháng sẽ được chuyển về đúng định dạng ngày, tháng, năm. Bạn đọc có thể tham khảo cách thực hiện chi tiết trong bài viết Hướng dẫn cách sửa lỗi ngày tháng đảo ngược trong Excel.

Nhập ngày, tháng trên Excel

Như vậy với thủ thuật vô cùng đơn giản trên Excel, chúng ta có thể chuyển dãy số thành dữ liệu ngày tháng nhanh chóng, mà không cần phải nhập thủ công. Ngoài ra trong trường hợp dữ liệu ngày tháng trong bảng trên Excel bị đảo ngược, chúng ta có thể thực hiện chỉnh lại theo hướng dẫn trên.

Nguồn: https://quantrimang.com/