Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đã mang đến nhiều sự thay đổi trên thế giới và cả Việt Nam. Xu hướng tiêu dùng và nhu cầu của con người cũng ngày một thay đổi. Đòi hỏi các doanh nghiệp ...