Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là thuật ngữ thân thuộc với người đi làm, thế nhưng vẫn chưa có khái niệm đúng đắn nhất về TNCN trong những văn bản Pháp luật Việt Nam hiện hành. đáng chú ýchẳng phải người lao động nào cũng nắm rõ tầm quan trọng của Mã số Thuế TNCN.

Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân là thuế trực thu tức là việc tính thuế dựa trên nguồn thu của người nộp thuế khi đã trừ đi các khoản thu nhập được tính vào miễn thuế & các khoản được giảm trừ theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân cùng các văn bản, hướng dẫn ảnh hưởng.

Báo cáo thuế cuối năm gồm những gì với thuế thu nhập cá nhân?

Với câu hỏi Thuế nguồn thu cá nhân là gì? Về căn bản trong các văn bản pháp luật chưa có một định nghĩa, hay chưa có một trình bày nào để giải thích cho cụm từ thuế nguồn thu cá nhân. tuy nhiên trong bài viết này, chúng tôi sẽ nói ra cách hiểu đơn giản nhất về thuế thu nhập cá nhân để người dùng dễ hiểu.

Đối tượng nộp thuế TNCN

Theo quy định tại Điều 2 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007, sửa đổi bổ sung 2012, đối tượng nộp thuế TNCN bao gồm:

Cá nhân cư trú có nguồn thu chịu thuế phát sinh trong  ngoài lãnh thổ đất nước tathuyết phục các điều kiện sau:

Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân? Khi nào phải nộp thuế TNCN?

– Có mặt tại nước ta từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng thường xuyên kể từ Ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;

– Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nambao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.

Vai trò của thuế thu nhập cá nhân

– Thuế nguồn thu cá nhân được coi là thu nhập cần thiết trong tổng thu ngân sách nhà nước. Tiến trình tự do hóa thương mại khiến nguồn thu của nhà nước từ thuế XNK giảm đáng kể, trong khi nhu cầu về chỉ tiêu tăng & điều kiện chức năng của nhà nước ngày càng mở rộng.

Thuế thu nhập cá nhân là gì? Quy định về thuế thu nhập cá nhân 2021

– Đóng thuế thu nhập cá nhân góp phần đẩy mạnh sự phát triển nền kinh tế song song tạo ấn tượng nguồn nhân lực, đảm bảo đảm sự cạnh tranh trong khu vực.

Nhiệm vụ của thuế nguồn thu cá nhân

– Thực hiện kết quả trước mắt xoay chỉnh kinh tế của nhà nước như một tool điều tiết vĩ mô, thông qua chính sách khuyến mãi, miễn giảm khiến người dân có định hướng hơn trong tiêu dùng  đầu tư

– Minh chứng hợp pháp cho thu nhập nhập của cá nhân. Người nộp thuế cần thực hiện kê khai các khoản thu nhập khi thực hiện thủ tục nộp thuế nguồn thu cá nhân, vì vậy Nhà nước có thể nắm bắt tính hợp pháp

Thuế thu nhập cá nhân tăng từ nguồn nào? | Vietstock

– Nhiệm vụ giảm thiểu chênh lệch nguồn thu  tầng lớp. Tại nhiều nước còn có quy định miễn, giảm thuế cho những cá thể mang gánh nặng xã hội. ở đất nước ta vẫn còn sự khác biệt rõ rệt giữa nguồn thu của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những cá thể thực hiện những công việc trong các doanh nghiệp có số tiền đầu tư nước ngoài, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam chiếm tỉ lệ nhỏ trong dân số thế nhưng lại có thu nhập nhập lớn so sánh với phần lớn người dân.

Nguyên nhân vì sao người lao động phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Việc đóng thuế vẫn luôn được xem như là một nghĩa vụ của mọi công dân trên lãnh thổ nước ta. Bằng khoản đóng góp từ thu nhập cá nhân sẽ giúp tăng thêm nguồn thu cho nhà nước, đảm bảo công bằng xã hội.

Bạn có thực sự hiểu vì sao phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Khi chịu thuế TNCN nghĩa là bạn đang có mức nguồn thu thực tế cao hơn mức thu nhập khởi điểm nhà nước yêu cầu chịu thuế. Nên dù có trừ đi các khoản miễn thuế  giảm trừ gia cảnh thì người lao động vẫn có khả năng nuôi sống bản thân & gia đình.

Cách tính thuế nguồn thu cá nhân

Cách tính thuế thu nhập cá nhân được LawKey công thức hoá như sau:

Bí quyết tính thuế nguồn thu cá nhân chung như sau:

Thuế TNCN phải nộp = nguồn thu tính thuế x Thuế suất

Nguồn thu tính thuế:

Thu nhập tính thuế = nguồn thu chịu thuế – các khoản giảm trừ

Nguồn thu chịu thuế:

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – các khoản miễn thuế/không chịu thuế

Kết

Với đa phần người lao động, khá khó để ghi nhớ một dãy 10 chữ số, dù trong quá trình quản trị có thể phát sinh rất là nhiều vấn đề liên quan đến kê khai MST. Ngoài ra, nắm rõ tất cả thông tin thuế thu nhập cá nhân cũng cũng hết sức quan trọng để có thể phục vụ cho việc nộp các loại thuế theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Hướng dẫn cách tính phần trăm thuế mới nhất 2020

Xuân Luật – Tổng Hợp, Chỉnh sửa
(Nguồn tham khảo: lawkey.vn, luathoangphi.vn, meinvoice.vn)