Ngày nay nhu cầu sử dụng ngân hàng rất phổ biến và mang lại nhiều tiện ích. Vì thế có rất nhiều ngân hàng được thành lập. Mỗi ngân hàng có chính sách và chế độ khác nhau. Sau đây là bài viết tổng hợp 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín mới nhất 2020

1.Ngân hàng là gì?

Theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng được Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 2 thông qua năm 1997. Ngân hàng được hiểu là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng. Với nội dung nhận tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn để cấp tín dụng và cung ứng dịch vụ thanh toán.

Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng không bị hạn chế phạm vi thực hiện nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng như các tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Tổ chức tín dụng là ngân hàng được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan.Còn tổ chức tín dụng phi ngân hàng không được nhận tiền gửi không kì hạn, không được làm dịch vụ thanh toán

Xem thêm: Top 10 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong Ngành Ngân Hàng

2. Hoạt động ngân hàng là gì?

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là taichinh-tructiep-giantiep.jpg

+ Hoạt động nhận tiền:

Theo khoản 13 điều 4 Luật tổ chức tín dụng năm 2010 thì hoạt động nhận tiền gửi là hoạt động nhận tiền của tổ chức, cá nhân. Dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu. Và các hình thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc. Lãi cho người gửi tiền theo thỏa thuận.

Việc nhận tiền gửi được thực hiện diễn ra liên tục và thường xuyên nhất tại Ngân hàng.  Việc nhận tiền gửi là một trong những hoạt động giúp cho ngân hàng huy động được nguồn tiền. Nguồn vốn để duy trì hoạt động khác của ngân hàng.

+Hoạt động cấp tín dụng:

 Theo khoản 14 Điều 4 Luật tổ chức tín dụng năm 2010 thì hoạt động cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền. Hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu. Cho thuê tài chính, bao thanh toán. Bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác.

Hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản:

 Căn cứ theo khoản 15 điều 4 Luật tổ chức tín dụng năm 2010. Hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản được hiểu là việc cung ứng phương tiện thanh toán. Thực hiện dịch vụ thanh toán séc. Lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng, thư tín dụng. Và các dịch vụ thanh toán khác cho khách hàng thông qua tài khoản của khách hàng.

Hoạt động cho vay: 

Căn cứ tại khoản 16 Điều 4 Luật tổ chức tín dụng năm 2010 thì hoạt động cho vay được hiểu là hình thức cấp tín dụng. Theo đó bên cho vay giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền. Để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi.

Xem thêm: Tổng hợp 4 phong cách nhà tuyển dụng thường gặp

3. Đặc điểm của hoạt động ngân hàng

– Hoạt động ngân hàng lấy tiền tệ làm đối tượng kinh doanh trực tiếp

– Hoạt động ngân hàng chỉ do các tổ chức tín dụng thực hiện

– Chủ thể quản lý nhà nước là ngân hàng nhà nước

– Hoạt động ngân hàng được điều chỉnh bằng Luật Ngân hàng

– Hoạt động ngân hàng là một hoạt động kinh doanh đặc thù, tính đặc thù thể hiện ở chỗ rủi ro cao, khó quản lý, khó giám sát..

4.Ngành nghề bank Viet Nam 2018-2019: Những điểm nhấn

Ngành nghề ngân hàng Viet Nam trong năm 2018-2019 được các chuyên gia nhận định là “tăng trưởng theo cách thức mới”, thận trọng hơn so với những năm trước. Được thể hiện qua những động thái cụ thể sau:

Thứ nhất:Bank Nhà nước (NHNN) thể hiện rõ hơn vai trò điều tiết tín dụng, can thiệp có kiểm soát và luôn luôn giữ được tính thị trường.

Tín dụng tăng trưởng đối với hầu hết các ngành nghề ưu tiên như: ngành xuất khẩu tăng 13%. Công ty ứng dụng công nghệ cao tăng 14,33%, công ty nhỏ và vừa gia tăng 5,04%. Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tăng 5%; lĩnh vực công nghiệp support gia tăng 4,11%.  Lãi suất huy động, tiền send tăng chuẩn và tỷ giá biến đổi k lớn. Thể hiện sự chủ động và linh hoạt trong điều hành. Và thực thi chính sách tiền tệ của NHNN Viet Nam.

Thứ hai, tình ảnh giải quyết nợ xấu được đẩy nhanh hơn.

 Việc triển khai các giải pháp xử lý nợ xấu được tiến hành đồng bộ cùng với các biện pháp làm chủ. Phòng ngừa nợ xấu mới phát sinh đã góp phần nâng cao chất lượng tín dụng và giảm phần trăm nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD). Lũy kế từ 15/8/2017 đến cuối tháng 3/2019. Toàn nền tảng đang xử lý được 227,86 nghìn tỷ đồng nợ xấu. Trong đó xử lý nợ xấu nội bảng là 117,8 ngàn tỷ đồng. Nợ nhóm 2 của các ngân hàng có thiên hướng giảm trong năm 2018. Và giảm áp lực trích lập trong năm 2019.

Thứ ba, tăng vốn điều lệ giúp củng cố năng lực tài chính của các ngân hàng thương mại

 Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại nền móng các tổ chức tín dụng gắn với giải quyết nợ xấu công đoạn 2016 – 2020” đang đề ra mục tiêu: gia tăng vốn điều lệ để bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn theo hợp lý mực Basel II. Bảo đảm vai trò chi phối của Nhà nước trong các NHTM nhà nước. Trong đó Nhà nước nắm giữ mức tối thiểu 65% tổng số cổ phần. Theo đó, vốn điều lệ của toàn nền móng tính đến tháng 3/2019 đạt 578,9 ngàn tỷ đồng. Gia tăng 0,45% so với cuối năm 2018 và tăng trưởng 63,5% so với cuối năm 2011. Vốn chủ sở hữu của toàn nền tảng đạt 792,6 ngàn tỷ đồng. Gia tăng 4,2% đối với cuối năm 2018 và 20,1% so với cuối năm 2017.

Xem thêm: Tất tần tật về nghề hành chính văn phòng

5.Tổng hợp 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín mới nhất 2020

Ngày 25/6 /2019, doanh nghiệp cổ phần Báo cáo phân tích Viet Nam (Vietnam Report) chính thức công bố danh mục Top 10 bank thương mại VN uy tín năm 2019.

Uy tín của các ngân hàng được phân tích lượng hóa một cách khách quan và độc lập. Căn cứ theo kết quả phân tích tài chính ngân hàng; nghiên cứu uy tín trên mạng bằng bí quyết Media coding. Và thăm dò KH, các ngân hàng và chuyên gia ngành nghề tài chính – ngân hàng được thực hiện trong tháng 5-6/2019. Và công bố theo 02 danh sách: Top 10 bank thương mại Viet Nam uy tín, và Top 10 bank Thương mại cổ phần tư nhân uy tín năm 2019.

Top 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2019

Lan Anh- tổng hợp

Nguồn :luatduonggia.vn/iblogkienthuc.com