Cách tính lương hưu từ 1/1/2018 là một trong những từ khóa được search nhiều nhất trên google về chủ đề cách tính lương hưu từ 1/1/2018. Trong bài viết này, connect.vn sẽ viết bài viết Tổng hợp các cách tính lương hưu từ 1/1/2018 mới nhất 2020.

Cách Tính Lương Hưu Từ

Tổng hợp các cách tính lương hưu từ 1/1/2018 mới nhất 2020.

Nhìn thấy phương pháp này để tính lương hưu ngay từ cho đến nay

Người lao động tham dự bảo hiểm xã hội (BHXH) k chỉ để hưởng chế độ ốm đau, thai sản… mà cần thiết nhất luôn luôn là để hưởng lương hưu. Dưới đây là cách thức tính lương hưu giúp người lao động biết được mức hưởng của mình khi về hưu.

Phương pháp tính lương hưu từ năm 2018

Theo quy định tại Điều 56 Luật Bảo hiểm thế giới năm 2014, lương hưu của người lao động tham gia BHXH được tính theo bí quyết sau:

Lương hưu = tỷ lệ hưởng lương hưu x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Trong đó:

so với lao động nam:

– Nghỉ hưu từ 01/01/2018: 45% mức bình quân lương tháng đóng BHXH tương ứng với 16 năm đóng BHXH. Sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2%;

IFrame

– Nghỉ hưu từ 01/01/2019: 45% mức bình quân lương tháng đóng BHXH tương ứng với 17 năm đóng BHXH. Sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2%;

– Nghỉ hưu từ 01/01/2020: 45% mức bình quân lương tháng đóng BHXH tương ứng với 18 năm đóng BHXH. Sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2%;

– Nghỉ hưu từ 01/01/2021: 45% mức bình quân lương tháng đóng BHXH tương ứng với 19 năm đóng BHXH. Sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2%;

– Nghỉ hưu từ năm 01/01/2022 trở đi: 45% mức bình quân lương tháng đóng BHXH tương ứng với 20 năm đóng BHXH. Sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2%.

Ví dụ: Năm 2030, ông A đến tuổi nghỉ hưu. Giả sử ông A đã có 35 năm đóng BHXH thì mức lương hưu hàng tháng của ông A được tính là: 20 năm đóng BHXH = 45%; 15 năm còn lại x 2% = 30%. như vậy ông A được hưởng 75% mức tiền lương bình quân đóng BHXH.

Xem công thức này để tính lương hưu ngay từ bây giờ

Lương hưu được tính theo số năm, mức đóng BHXH (Ảnh minh họa)
so với lao động nữ:

– Nghỉ hưu từ 01/01/2018 trở đi: 45% mức bình quân lương tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH. Sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2%.

mẹo tính lương hưu này đang khiến lao động nữ thiệt thòi hơn đối với lao động nam. vì thế, Bộ Lao động Thương binh và thế giới hiện đã hoàn thành dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu cho lao động nữ nghỉ hưu từ 2018 – 2021.

Lưu ý: Mức hưởng lương hưu tối đa của người lao động tối đa là 75% mức bình quân lương tháng đóng BHXH.

Điều kiện hưởng lương hưu của người lao động

Theo Điều 54 của Luật Bảo hiểm thế giới 2014, người lao động được hưởng lương hưu khi có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và thuộc một trong các trường hợp sau:

– Lao động nam từ quá đủ 60 tuổi; nữ đủ 55 tuổi;

– Nam từ quá đủ 55 tuổi đến quá đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến quá đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm sử dụng công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có quá đủ 15 năm sử dụng việc ở kênh có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

– Lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có quá đủ 20 năm đóng BHXH trở lên mà trong đó có đù 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

– Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn nguy cơ ngành nghiệp.

Liên quan đến điều kiện hưởng lương hưu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề ra phương án tăng trưởng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 (theo Nghị quyết 28-NQ/TW). content này cũng đang được đưa vào content của dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi.

Nguồn: luatvietnam.vn