Thiết kế giao diện trong java với netbean là một trong những từ khóa được gg search nhiều nhất về chủ đề thiết kế giao diện trong java với netbean. Trong bài viết này, connect.vn sẽ viết bài viết tổng hợp thiết kế giao diện trong java với netbean mới nhất 2020.

Thiết Kế Giao Diện Trong Java Với Netbean

Tổng hợp thiết kế giao diện trong java với netbean mới nhất 2020

1. Khởi động Netbean, tạo 1 project cho vận dụng Java: chọn thực đơn File-New Project…

SNAGHTML3c3b70f

– Hộp thoại New Project xuất hiện,

SNAGHTML3c6715c

– Trong hộp thoại này, mục Categories (1) lựa chọn Java, mục Projects (2) chọn Java Application, Xong lựa chọn nút Next để chuyển sang màn hình tiếp theo

SNAGHTML3c95d0b

– Trong màn hình New Java Application

Xem thêm:  Tổng hợp 7 cách viết CV hay khiến nhà tuyển dụng đỗ gục

+ Mục Project Name (1): đặt tên cho Project (lưu ý là không dùng ký tự đặc biệt)

+ Mục Project Location (2): chọn ngành lưu Project

+ Mục Create Main Class (3): bỏ lựa chọn (không có dấu testảnh chụp trên là có dấu check)

+ Xong lựa chọn Finish (4) để hoàn thành việc tạo ra Project cho vận dụng Java

– Để tạo vận dụng Swing, Netbean hổ trợ cho chúng ta 2 hướng dẫn thêm Form Swing vào Project của chúng ta

2. Tạo Form Swing có sẳn hệ thống menu giống như một số ứng dụng không giống

– Trong Netbean IDE, lựa chọn File-New File…

SNAGHTML3ccf4d7

– Màn hình New File xuất hiện

SNAGHTML3d1a826

– Trong màn ảnh này, mục Categories chọn Swing GUI Forms, mục File Types chọn Application Sample Form, xong chọn nút Next

SNAGHTML3d49f2f

– Mỗi cửa sổ Swing trong Java là một class thừa kế từ lớp JFrame, trong màn New Application Sample Form

+ Mục Class Name: đặt tên cho Form

+ Mục Package: đặt tên cho package chứa Form này

+ Xong lựa chọn nút Finish để hoàn thành việc tạo Form

– Chúng ta đủ nội lực Run Project để xem kết quả:

SNAGHTML3d7dddf

3. Tạo Form trống, chưa có gì hết

– Trong Netbean IDE, chọn File-New File…

SNAGHTML3ccf4d7

– Màn hình New File xuất hiện

SNAGHTML3db156b

– Trong màn hình này, mục Categories chọn Swing GUI Forms, mục File Types chọn JFrame Form, xong lựa chọn nút Next

SNAGHTML3d49f2f

– Mỗi cửa sổ Swing trong Java là một class thừa kế từ lớp JFrame, trong màn New Application Sample Form

Xem thêm:  Tổng hợp có những cách nào để bảo vệ thông tin mới nhất 2020

+ Mục Class Name: đặt tên cho Form

+ Mục Package: đặt tên cho package chứa Form này

+ Xong lựa chọn nút Finish để hoàn thiện việc tạo Form

– Chúng ta có thể Run Project để nhìn thấy kết quả:

SNAGHTML3dd2197

4. Để refresh tit (phần tiêu đề) cho Swing Form

– Trong cửa sổ Properties, thường nằm ở cạnh phải, nếu k có, hãy lựa chọn menu Window-Properties của Netbean để nó hiển thị ra

SNAGHTML3e08cc6

– Trong phần Properties, tìm đến mục title (1): nhập tên của Form vào đây.

Nguồn: http://code5s.com/n