Bảo hiểm thất nghiệp 2019 vừa mới và vừa mới đóng một vai trò quan trọng trong tiến trình dùng nhân lực của không gian. Mỗi người lao động và chính những công ty không nên bỏ qua những thông tin dưới đây.

Điểm neo1. Bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Trong thời buổi kinh tế chông gai, bảo hiểm thất nghiệp được xem là phao cứu sinh giải quyết không ít chông gai cho người lao động.

Đó là chế độ bù đắp một phần doanh thu của người lao động khi bị mất công việcsupport người lao động học ngành, duy trì và tìm tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (khoản 4 Điều 3 Luật công việc 2013).

Điểm neo2. phân khúc tham gia bảo hiểm thất nghiệp 2019

Theo quy định tại Điều 43 Luật việc làm 2013, cả người lao động và người dùng lao động đều có trách nhiệm tham dự bảo hiểm thất nghiệp.

Ngoại trừ người lao động đã hưởng lương hưu, người lao động giúp việc gia đình thì chẳng hề tham dự.

nhìn thấy thêm: phân khúc bắt buộc tham dự bảo hiểm thất nghiệp mới nhất

Những thông tin quan trọng về bảo hiểm thất nghiệp 2019

Những thông tin k thể bỏ qua về bảo hiểm thất nghiệp 2019 (Ảnh minh họa)

Điểm neo3. quyền lợi khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp 2019

Điều 42 Luật công việc 2013 đặt ra 04 chế độ quyền lợi cho người tham dự bảo hiểm thất nghiệp, đó là:

– Trợ cấp thất nghiệp;

– support tư vấn, mô tả việc làm;

– hỗ trợ học nghề;

– support huấn luyện, bồi dưỡng, nâng cao trình độ skill ngành để duy trì công việc.

Điểm neo4. Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp 2019

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng của người lao động và người sử dụng lao động như sau:

– Người lao động đóng 1% tiền lương tháng;

– người sử dụng lao động đóng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

(Điều 57 Luật việc làm 2013)

Điểm neo5. Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp 2019

– Trợ cấp thất nghiệp:

mẹo tính trợ cấp thất nghiệp Hiện nay giống như sau:

Mức hưởng hàng tháng = Bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp x 60%

Mức hưởng này tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở (6,95 triệu đồng) hoặc mức lương tối thiểu vùng (20,9 triệu đồng vùng I; 18,55 triệu vùng II; 16,25 triệu vùng III; 14,6 triệu vùng IV) tùy theo từng đối tượng;

– hỗ trợ tư vấn, mô tả công việc: miễn phí;

– support học nghề: Tối đa 01 triệu đồng/người/tháng, trong thời gian k quá 06 tháng;

Chi tiết tại cập nhật mới nhất mức hưởng trợ cấp thất nghiệp 2019

Điểm neo6. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

* Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp:

– đang kết thúc hợp đồng lao động hoặc hợp đồng sử dụng việc;

– đang đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 12 tháng trở lên;

– vừa mới nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan thống trị nhà nước về công việc thành lập;

– Chưa tìm được công việc sau 15 ngày, bắt đầu từ ngày nộp đủ hồ sơ.

Cụ thể xem tại đây.

* Điều kiện hỗ trợ học nghề:

– vừa mới chấm dứt hợp đồng lao động, trừ trường hợp người lao động đơn phương kết thúc hợp đồng vi phạm pháp luật hoặc đã hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng;

– đang nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm;

– Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, bắt đầu từ ngày nộp hồ sơ.

– vừa mới đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Bảo hiểm thất nghiệp 2019

Bảo hiểm thất nghiệp 2019 – phương pháp cứu cánh cho người lao động (Ảnh minh họa)

* Điều kiện hỗ trợ training, bồi dưỡng, nâng cao trình độ skill ngành để duy trì công việc (áp dụng cho người dùng lao động):

– Đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ;

– Gặp khó khăn do suy giảm kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng buộc phải cải thiện cơ cấu, công nghệ;

– k đủ kinh phí để tổ chức coaching, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng ngành cho người lao động;

– Có phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ skill ngành và duy trì việc làm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

(khoản 1 Điều 47 Luật việc làm 2013)

Điểm neo7. Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP gồm có các giấy tờ sau:

– đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo mẫu);

– Bản chính hoặc bản sao có chứng nhận của một trong các giấy tờ:

+ Hợp đồng lao động vừa mới hết hạn hoặc đang hoàn thiện công việc;

+ Giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động (đối với công việc theo mùa vụ hoặc có thời hạn từ quá đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng);

+ Quyết định thôi việc;

+ Quyết định sa thải;

+ Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

+ Thông báo hoặc thỏa thuận kết thúc hợp đồng lao động;

– Sổ bảo hiểm không gian.

Điểm neo8. Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Để hưởng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động thực hiện 04 bước sau:

Bước 1: Trong thời hạn 03 tháng, bắt đầu từ ngày kết thúc hợp đồng lao động, phải nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tới trung tâm dịch vụ việc làm.

Bước 2: Đến trung tâm dịch vụ công việc nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo ngày ghi trong phiếu hẹn.

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, tính từ lúc ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, tới cơ quan bảo hiểm xã hội nhận trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên.

Bước 4: Hàng tháng đến trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm theo đúng quy định.

(Mục 3 chương IV Nghị định 28/2015/NĐ-CP)

Cụ thể từng bước, bạn đọc đủ nội lực xem qua trải nghiệm để hưởng trọn bảo hiểm thất nghiệp 2019.

Điểm neo9. kênh hưởng bảo hiểm thất nghiệp 2019

Người lao động nhận bảo hiểm thất nghiệp tại cơ quan bảo hiểm không gian quận/huyện theo ngành tải ký ban đầu.

Trường hợp vừa mới hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp mà có nhu cầu thì người lao động đủ nội lực chuyển kênh hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, tp trực thuộc Trung ương không giống.

Bất cứ người lao động hay người dùng lao động nào cũng nên biết đến những thông tin nêu trên để bảo vệ ích lợi cho chính chính mình và công ty mình.

tuy nhiên, liên quan đến bảo hiểm thất nghiệpbạn đọc đủ sức xem qua chi tiết tại đây.

Nguồn: luatvietnam