Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là gì? là một trong những từ khóa được search nhiều nhất trên google về chủ đề khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là gì? Trong bài viết này, connect.vn sẽ viết bài viết nói về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là gì? tìm hiểu thêm về khấu trừ thuế thu nhập.

Khấu Trừ Thuế Thu Nhập Cá Nhân Là Gì

Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là gì? tìm hiểu thêm về khấu trừ thuế thu nhập.

Câu hỏi 1: Thuế thu nhâp một mình là gì?

Trả lời: Thuế doanh thu một mình là các khoản tiền thuế mà người có thu nhập phải trích một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đang tính các khoản được giảm trừ
phân khúc phải nộp thuế doanh thu cá nhân gồm: cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú tại VN có doanh thu chịu thuế.
so với một mình cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Namkhông phân biệt kênh trả doanh thu
đối với một mình k cư trú, thu nhập chịu thuế là doanh thu phát sinh tại Viet Namkhông phân biệt kênh trả và nhận thu nhập
Thuế thu nhập cá nhân là gì? 15 Vấn đề cơ bản về thuế tncn bạn nên biết

Câu hỏi 2: Trường hợp nào là cá nhân cư trú và là một mình k cư trú?

Trả lời:
– một mình cư trú là người cung cấp một trong các điều kiện, sau:
+ Có mặt tại VN từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng thường xuyên tính từ lúc ngày khởi nghiệp có mặt tại Việt Nam.
+ Có nơi ở liên tục tại VNgồm có ngành ở tải ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.
– cá nhân không cư trú là người k đáp ứng điều kiện quy định trên

► xem thêm: ví dụ cụ thể về cá nhân cư trú và k cư trú

Câu hỏi 3 : doanh thu từ tiền lương, tiền công là gì ?Trả lời: thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người dùng lao động, bao gồm:
+ Tiền lương, tiền công và các khoản có thuộc tính tiền lương, tiền xác nhận được dưới các hình thức bằng tiền hoặc k bằng tiền.
– Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau:
+ Trợ cấp, phụ cấp khuyến mãi hàng tháng và trợ cấp một lần theo quy định của luật pháp về ưu đãi người có công;
+ Trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với các đối tượng tham dự kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm Nhiệm vụ quốc tế, thanh niên xung phong đang hoàn thiện nhiệm vụ;
+ Phụ cập quốc phòng, an ninh, các khoản trợ cấp so với lực lrợng vũ trang;
+ Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngànhngành hoặc công việc ở ngành sử dụng việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm;
+ Phụ cấp lôi kéo, phụ cấp khu vực;
+ Trợ cấp chông gai đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh ngành nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp không giống theo quy định của Bộ luật lao động và Luật bảo hiểm xã hội;
+ Trợ cấp đối với các phân khúc được bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật;
+ Phụ cấp phục vụ đối với lãnh đạo cấp cao;
+ Trợ cấp một lần đối với một mình khi chuyển công tác đến vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khănhỗ trợ một lần so với cán bộ, công chức sử dụng công tác về chủ quyền biển đảo theo quy định của pháp luật. Trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến cư trú tại VN, người Viet Nam đi làm việc ở nrớc ngoài;
+ Phụ cấp đối với nhân sự y tế thôn, bản;
+ Phụ cấp đặc thù lĩnh vực.
Các khoản phụ cập, trợ cấp k tính vào doanh thu chịu thuế nêu trên phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.
– Tiền thù lao nhận được dưới các thể loại như: Tiền hoa hồng môi giới, tiền tham gia chủ đề, dự án, tiến nhuận bút và các khoản tiền chiết khấu, thù lao không giống.
– Tiền nhận được từ việc tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị, ban làm chủ, hội đồng thống trị, các hiệp hội, hội ngành nghiệp, và các tổ chức không giống.
– Các khoản ích lợi bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi ảnh thức:
+ Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có);
+ Khoản tiền phí tích lüy mua bao hiểm nhân thọ, bào hiểm k bắt buộc không giống, tiền tích lũy đóng góp quỹ hưu trí tình nguyện, do người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động. Trước khi trả tiền bảo hiểm, tiền lương hưu cho cá nhândoanh nghiệp bảo hiểm, công ty quản lý quỹ hưu trí tình nguyện có trách nhiệm khấu trừ thuế theo % 10% đối với khoản tiền phí tích lũy, tiền tích lũy đóng góp quỹ tương ứng với phần người dùng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động từ ngày 01 tháng 7 năm 2013;
+ Phí hội viên và các khoản chi dịch vụ không giống giúp cho cho cá nhân theo yêu cầu, như: Chăm sóc sức khoẻ, vui chơi, thể thao, giải trí, thẩm mỹ;
+ Các khoản ích lợi không giống theo quy định của pháp luật.
– Các khoản thưởng bằng tiền hoặc k bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán, trừ các khoản tiền thưởng sau đây:
+ Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, bao gồm cả tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng;
+ Tiền thưởng kèm theo giải thưởng đất nước, giải thưởng quốc tế được Nhà nước VN thừa nhận;
+ Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận;
+ Tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi trái luật với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.Câu hỏi 4 : Các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công nào không tính vào doanh thu chịu thuế doanh thu cá nhân?Trả lời:
Các khoản doanh thu từ tiền lương, tiền công không tính vào doanh thu chịu thuế thu nhập một mình, gồm:
– Khoản hỗ trợ của người sử dụng lao động cho việc khám chữa bệnh hiềm nghèo cho bản thân người lao động và thân nhân (bố, mẹ, vợ/ chồng, con) của người lao động.
– Khoản tiền nhận được theo chế độ liên quan đến sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, tổ chức sự nghiệp công lập, đơn vị Đảng, đoàn thể.
– Khoản tiền nhận được theo chế độ nhà ở công vụ theo quy định của luật pháp.
– Các khoản nhận được ngoài tiền lương, tiền công do tham giaphục vụ hoạt động đảng, đoàn, Quốc hội hoặc thiết lập văn bản quy phạm luật pháp của Nhà nước.
– Khoản tiền ăn giữa ca do người dùng lao động chi cho người lao động không vượt quá mức quy định của Bộ Lao động-Thương binh và thế giới
– Khoản tiền mua vé máy bay khứ hồi do người sử dụng lao động trả hộ (hoặc thanh toán) cho người lao động là nguời nước ngoài, người lao động là người Việt Nam làm việc ở nước ngoài về phép mỗi năm một lần.
– Khoản tiền học phí cho con của người lao động nước ngoài học tại VN, con của người lao động Việt Nam đang sử dụng việc ở nước ngoài học tại nước ngoài theo bậc học từ mầm non đến trung học phố thông do người sử dụng lao động trả hộ.

► xem thêm: tiền trả học phí cho con người lao động nước ngoài học tại Viet Nam có phải là chi phí hợp lý

Câu hỏi 5 : Mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế doanh thu cá nhân từ tiền lương tiền công?

Trả lời: Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2012, thì mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập một mình từ tiền lương, tiền công của phân khúc là cá nhân cư trú thực hiện, như sau:
– Mức giảm trừ đối với người nộp thuế có doanh thu từ tiền lương, tiền công là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm).
Trường hợp người nộp thuế có nhiều gốc thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ mua bán thì tại một thời điểm (tính quá đủ theo tháng) người nộp thuế chọn tính giảm trừ gia cảnh cho chính mình tại một kênh, trường hợp trong năm tính thuế thu nhập một mình chưa giảm trừ cho chính mình hoặc giảm trừ cho chính mình chưa quá đủ 12 tháng thì được giảm trừ quá đủ 12 tháng khi thực hiện quyết toán thuế theo quy định
– Mức giảm trừ so với mỗi người dựa vào là 3,6 triệu đồng/tháng (43,2 triệu dông/năm)
– Việc định hình mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thực hiện theo quy tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tinh giảm trừ một lần vào một thị trường nộp thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người lệ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thoả thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.
– Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế vừa mới tải ký thuế và được cấp mã số thuế. Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người lệ thuộc sẽ được cơ quan thuế cập mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể kể từ đăng ký.
– Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phu thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người dựa vào tính từ lúc tháng phát sinh Nhiệm vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có tải ký giảm trừ gia cảnh cho người dựa vào. Riêng đối với người phụ thuộc không giống là các cá nhân khác không ngành nương tựa mà người nộp thuế vừa mới phải trực tiếp nuôi dưỡng thì thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì k được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.
– Người phụ thuộc bao gồm:
+ Con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng, cụ thể gồm con dưới 18 tuổi (tính quá đủ theo tháng), con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động, con đã theo học tại VN hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đã học bậc học phổ thông (tính cả trong thời gian chờ kết quả thi ĐH từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12)
+ Vợ hoặc chồng của người nộp thu
+ Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng), cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế;
+ Các một mình khác k ngành nương tựa mà người nộp thuế vừa mới phải trực tiếp nuôi dưỡng gồm anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế; ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế; cháu ruột của người nộp thuế gồm con của anh ruột, chị ruột, em ruột người phải trực tiếp nuôi dưỡng không giống theo quy định của luật pháp.
– một mình được tính là người dựa vào phải đáp ứng các điều kiện sau:
đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện bị khuyêt tật, k có khả năng lao động; không có doanh thu hoặc có doanh thu bình quân tháng trong năm từ toàn bộ các nguồn doanh thu k vượt quá 1.000.000 đồng.
đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có doanh thu hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ all các gốc thu nhập k vượt quá 1.000.000 đồng.
– Người khuyết tật, k có khả năng lao động theo hướng dẫn tại tiết đ. 1.1, Điểm đ, khoản 1, Điều này là những người thuộc phân khúc điều chỉnh của luật pháp về người khuyết tật, người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..)

► nhìn thấy thêm: mẹo tải ký mã số thuế doanh thu một mình dành cho cá nhân mua bán tự do

Câu hỏi 6 : Hồ sơ chứng minh người lệ thuộc của người nộp thuế gồm những gì ?

mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ thuộc

Trả lời: Hồ sơ chứng minh người lệ thuộc của người nộp thuế, cụ thể sau :
– đối với con:
+ Con dưới 18 tuổi, hồ sơ chứng minh là bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân (nếu có)
+ Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, k có cấp độ lao động, hồ sơ chứng minh, gồm bản chụp giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân (nếu có); bản chụp giấy công nhận khuyết tật theo quy định của luật pháp về người khuyết tật. Con đang theo học tại các bậc học hồ sơ chứng minh, gồm bản chụp giây khai sinh; bản chụp Thẻ sinh viën hoặc bản khai có xác nhận của nhà trường hoặc giấy tờ không giống chứng minh vừa mới theo học tại các trường học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông hoặc học nghề.
Trường hợp là con nuôi, con ngoài giá thú, con riêng thì ngoài các giấy tờ theo từng trường hợp nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ không giống để chứng minh mối quan hệnhư bản chụp quyết định xác nhận việc nuôi con nuôi, quyết định xác nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
– đối với vợ hoặc chồng, hồ sơ chứng minh, gồm bản chụp Chứng minh nhân dân; bản chụp số hộ khẩu (chứng minh được mối quan hệ vợ chồng) hoặc Bản chụp Giấy chứng thực kết hôn.
Trường hợp vợ hoặc chồng trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên hồ sơ chứng minh nên có thêm giấy tờ không giống chứng minh người dựa vào k có cấp độ lao động như bản chụp giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật k có cấp độ lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người đắt tiền bệnh k có khả năng lao động (như bênh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..)
– đối với cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng), cha dượng, mẹ kế, cha nuôi hợp pháp, mẹ nuôi hợp pháp hồ sơ chứng minh, gồm bản chụp Chứng minh nhân dân, giấy tờ hợp pháp để dựng lại mối gắn kết của người phụ thuộc với người nộp thuế như bản chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu) hoặc giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Trường hợp trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh là người khuyết tật, k có khả năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật so với người khuyết tật k có mức độ lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có mức độ lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..)
– đối với các cá nhân khác, hồ sơ chứng minh, gồm bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh; các giấy tờ hợp pháp để dựng lại trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; bản tự khai của người nộp thuế (theo mẫu) có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã ngành người nộp thuế cư trú (trường hợp người lệ thuộc vừa mới sống cùng người nộp thuế); hoặc bản tự khai của người nộp thuế theo mẫu ban hành kèm theo văn bản chỉ dẫn về quản lý thuế có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã kênh người phụ thuộc vừa mới cư trú về việc người phụ thuộc hiện đã cư trú tại địa phương và k có ai nuôi dưỡng (trường hợp người lệ thuộc đang sống cùng người nộp thuế)
Trường hợp người lệ thuộc trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh không có cấp độ lao động giống như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của luật pháp về người khuyết tật so với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án so với người đắt tiền bệnh k có cấp độ lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..)Câu hỏi 7: Lương làm thêm giờ có phải chịu thuế doanh thu cá nhân không ?Trả lời : sử dụng thêm giờ là khoảng thời gian sử dụng việc ngoài giờ làm việc bình thường được quy định, người lao động được trả lương làm thêm giờ.

Tiền lương sử dụng thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả cho ngày sử dụng việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số giờ sử dụng thêm

Trong đó:
– Mức ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của ngày sử dụng việc bình thường, áp dụng đối giờ làm phù hợp ngày thường
– Mức ít nhất bằng 200% đối với tiền lương giờ thực trả của ngày sử dụng việc bình thường, áp dụng đối giờ sử dụng thêm vào ngày nghỉ hàng tuần.
– Mức ít nhất bằng 300% đối với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường, vận dụng đối giờ sử dụng phù hợp ngay nghỉ lễ, tết.
Căn cứ Điều 4 Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 cùa Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập một mình và Luật sửa đối, bố sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân thì phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, sử dụng thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật thuộc khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập một mình.

Câu hỏi 8 : Trường hợp nào phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Trả lời: một mình cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế đề nghị hoàn trả, trừ các trường hợp sau :
– cá nhân có số thuế thu nhập phát sinh trong kỳ nhỏ hơn số thuế đang khấu trừ mà không có yêu cầu hoàn trả.
– cá nhân có doanh thu tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các ngành khác bình quân tháng trong năm k quá 10 triệu đồng (không quá 120 triệu đồng/năm) vừa mới được tổ chức trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo phần trăm 10% nếu k có yêu cầu thì không quyết toán thuế so với phần thu nhập này.Câu hỏi 9: Trường hợp một mình có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế gồm những hồ sơ ebook gì?Trả lời: một mình có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế doanh thu một mình với cơ quan thuế sẵn sàng hồ sơ, ebook như sau:
– Tờ khai quyết toán thuế doanh thu một mình mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC.
– Bảng kê mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hàn Thông tư 92/2015/TT-BTC nếu có tải ký giảm trừ gia cảnh cho người dựa vào.
– Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế vừa mới khấu trừ, một mình cam kết chịu trách nhiệm vệ tinh chính xác của các thông tin trên bản chụp đó.
Trường hợp đơn vị trả doanh thu k cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả doanh thu đang kết thúc hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà k bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế.
-Bản chụp các hóa đơn, chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có)Câu hỏi 10 : Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập một mình của một mình có doanh thu từ tiền lương, tiền công nộp tại cơ quan thuế nào?

Thuế thu nhập cá nhân là gì? 15 Vấn đề cơ bản về thuế tncn bạn nên biết

Trả lời: một mình có doanh thu từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế, theo từng tường hợp thực hiện nộp hồ sơ quyết toán thuế, như sau :
nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuê trực tiếp cai quản tố chức trả doanh thu
– Trường hợp cá nhân tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức trả doanh thu nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp thống trị tổ chức trả thu nhập đó.
– Trường hợp một mình có refresh kênh làm việc và tại tổ chức trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho chính mình thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp thống trị tổ chức trả thu nhập cuối cùng.
– Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán hoặc có thu nhập từ các đơn vịmột mình trả từ nước ngoài thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tai Cục Thuế.
– Hồ sơ quyết toán thuế doanh thu một mình của một mình có thu nhập từ tiền luơng, tiền công nộp tại Chi cục thuế kênh một mình cư trú (nơi thường trụ hoặc kênh tạm trú) thuộc trường hợp sau:
cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho chính mình ở bất kỳ đơn vị trả thu nhập nào.
cá nhân k ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 (ba) tháng, hoặc ký hợp đồng phân phối dịch vụ có doanh thu tại một nơi hoặc nhiều ngành vừa mới khấu trừ theo phần trăm 10%.
cá nhân trong năm có doanh thu từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều ngành nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại đơn vị trả thu nhập nào.
một mình có cải thiện ngành làm việc và tại tổ chức trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân.

► nhìn thấy thêm: ngân sách thuê nhà của cá nhân làm văn phòng có phải là chi phí phù hợp không?

Câu hỏi 11: Trường hợp cá nhân tháng 3/2018 làm việc ở doanh nghiệp A, sau đó đến tháng 4/2018 bắt đầu sử dụng tại công ty B cho đến hết năm 2018 thì đủ nội lực ủy quyền cho công ty B quyết toán thuế doanh thu một mình được không?

Trả lời: Căn cứ Khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, trong hợp trong năm nếu một mình có doanh thu từ tiền lương, tiền công từ 2 nơi trở lên nếu thuộc trường hợp phải quyết toán thuế thu nhập một mình thì phải trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế, không được ủy quyền quyết toán thuế cho đơn vịtổ chức chi trả thu nhập thực hiện thay.
cá nhân cần chuẩn bị thủ tục hồ sơ, giống như sau:
– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC.
– Bảng kê mẫu số 02-UBK-QTT-TNCN ban hành kem theo Thông tư 92/2015/TT-BTC, nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người lệ thuộc
– Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, một mình cam kết chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác của các thông tin trên bản chụp đó.
Trường hợp đơn vị trả doanh thu không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho một mình do tổ chức trả doanh thu đang chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành nghề thuế để nhìn thấy xét giải quyết hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc cần phải có chứng từ khấu trừ thuế.
ngành nộp hồ sơ tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).Câu hỏi 12: Trường hợp nào một mình có thu nhập từ tiền lương, tiền công được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân?Trả lời: Những truờng hợp một mình có doanh thu từ tiền lương, tiền công được ủy quyền quyết toán thuế doanh thu cá nhân cho tổ chức trả doanh thugiống như sau:
– cá nhân có doanh thu từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng tại 01 tổ chứcmột mình trả thu nhập và thực tiễn vừa mới làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán, kể cả trường hợp k làm việc quá đủ 12 tháng trong năm.
– cá nhân có doanh thu từ tiền lương, tiền công ký  lao dộng từ 03 tháng trở lên tại 01 đơn vịmột mình trả doanh thu và thực tiễn đang sử dụng việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán, kể cả trường hợp k làm việc đủ 12 tháng trong năm, đồng thời có doanh thu vãng lai ở các ngành khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khẩu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.
– cá nhân người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp đơn vị cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đối doanh nghiệp. Cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thì tố chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế doanh thu một mình do đơn vị cũ đang cấp cho người lao động (nếu có) để sử dụng căn cứ đo đạt thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thay cho người lao động.
– tổ chức trả thu nhập chỉ thực hiện quyết toán thuế thay cho một mình so với phần doanh thu từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được từ tổ chứcmột mình trả doanh thu. Trường hợp đơn vị chi trả sau khi thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp và thực hiện quyết toán thuế theo ủy quyền của người lao động được điều chuyển từ đơn vị cũ sang thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế đối với cả phần doanh thu do tổ chức cũ chi trả.Câu hỏi 13: Trường hợp nào một mình có thu nhập từ tiền lương, tiền công k được ủy quyền quyết toán thuế doanh thu cá nhân?Trả lời: Những truờng hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công k được ủy quyền quyết toán thuế doanh thu một mình cho tổ chức trả thu nhậpgiống như sau:
– Theo quy định tại Khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính, trường hợp cá nhân đảm bảo đủ điều kiện được ủy quyền cho tổ chức trả doanh thu quyết toán thuế theo quy định nhưng vừa mới được đơn vị trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế doanh thu cá nhân thì k ủy quyền quyết toán thuế cho đơn vị trả thu nhâp, trừ trường hợp tổ chức trả doanh thu vừa mới thu hồi và hủy chứng từ khấu trừ thuế vừa mới cấp cho cá nhân.
– một mình có doanh thu từ tiền lương, tiền công không đảm bảo đủ điều kiện được ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán theo quy định, nhưng thuộc diện phải quyết toán thuế doanh thu một mình thì trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế trên toàn bộ doanh thu phát sinh trong năm, cụ thể một số trường hợp không ủy quyền quyết toán thuế thu nhập một mìnhnhư sau:
một mình chỉ có doanh thu vãng lai đang khấu trừ thuế theo phần trăm 10% (kế cả trong hợp có doanh thu vãng lai duy nhất tại một nơi) thì cá nhân không ủy quyền quyết toán;
cá nhân có doanh thu từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một tổ chứcđồng thời có doanh thu vãng lai chưa khấu trừ thuế, gồm có cả truờng hợp chưa đến mức khấu trừ và đã đến mức khấu trừ nhưng k khấu trừ, thì cá nhân k ủy quyền quyết toán.

Câu hỏi 14 : theo quy định pháp luậtcá nhân có doanh thu từ tiền lương, tiền công sử dụng việc từ 2 kênh trở lên trong năm không được ủy quyền quyết toán thuế doanh thu cá nhân cho đơn vị chi trả doanh thungoài ra đơn vị chi trả “đã lỡ” thuc hiện quyết toán thuế thay thì phải xử ý ntn ?

Trả lời: trường hợp một mình có thu nhập từ tiền lương, tiền công làm việc từ 2 nơi trở lên trong năm không được ủy quyền quyết toán thuế doanh thu cá nhân cho tổ chức chi trả doanh thungoài ra đơn vị chi trả “đã lỡ” thực hiện quyết toán thuế thay, nếu phát hiện một mình thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì đơn vị trả doanh thu không điều chỉnh lại quyết toán thuế doanh thu cá nhân, chỉ cấp chứng từ khấu trừ thuế cho một mình theo số quyết toán và ghi vào góc dưới bên trái của chứng từ khấu trừ thuế content. “Công ty … đang quyết toán thuế thu nhập một mình thay cho Ông/Bà (theo ủy quyền) tại thể loại (số thứ tự) của Bảng kê 05A/BK-TNCN”, để cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Câu hỏi 15 : Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế doanh thu nhập cá nhân?

Trả lời:
– tổ chức trả doanh thu thuộc diện khai quyết toán thuế doanh thu một mình nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 bắt đầu từ ngày chấm dứt năm dương lịch.
– Trường hợp một mình có doanh thu từ tiền lương, tiền công khai quyết toán thuế doanh thu cá nhân nếu có số phải nộp thêm thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 tính từ lúc ngày chấm dứt năm dương lịch.

Nguồn: ketoansongkim.vn