Hiểu chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT) ”điều hành” HĐQT của Công ty cổ phần (CP) là không chính xác. Cách hiểu này đã, đang và tiếp tục gây nhiều hệ lụy không tốt cho doanh nghiệp hoạt động theo mô hình Công ty CP

Những điều cần biết về chủ tịch hội đồng quản trị

Công ty nào thì có chức danh chủ tịch hội đồng quản trị?

Chỉ có loại hình công ty cổ phần là có chức danh chủ tịch hội đồng quản trị người đại diện cho cơ quan cao nhất của công ty, còn đối với công ty TNHH và công ty hợp danh thì người đại diện cho cơ quan cao nhất của công ty là chủ tịch hội đồng thành viên.

Chủ tịch hội đồng quản trị làm gì?

Những điều cần biết về chủ tịch hội đồng quản trị

>>>Xem thêm: Giới thiệu những loại xe ga đẹp cho nữ 2020 sang trọng, giá rẻ

Theo quy định Khoản 1, Điều 152, Luật doanh nghiệp 2014 thì chủ tịch hội đồng quản trị là:

 • Là thành viên hội đồng quản trị
 • Là người đứng đầu, đại diện cho HĐQT/Đại hội đồng cổ đông – các cơ quan cao nhất trong công ty.
 • Được bầu làm Chủ tịch hội đồng quản trị trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kì Hội đồng quản trị
 • Có thể kiêm nhiệm chức vị giám đốc hoặc tổng giám đốc trừ trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 152 Luật doanh nghiệp 2014 và điều lệ công ty quy định.

Tại sao phải có chủ tịch hội đồng quản trị

Để trả lời câu hỏi này thì chúng ta phải tìm hiểu tại sao lại có hội đồng quản trị, vì chủ tịch hội đồng quản trị là người đại diện cho cơ quan cao nhất trong công ty Hội đồng quản trị. Vậy chủ tịch hội đồng quản trị là người nắm giữa quyền hành cao nhất trong hội đồng quản trị, người điều hành hoạt động của hội đồng cổ đông, cùng với các thành viên trong hội đồng kịp thời ra các quyết định thuộc thẩm quyền để vận hành công ty, giải quyết các vấn đề.

Quyền hạn của chủ tịch hội đồng quản trị là gì?

Theo quy định Khoản 3, Điều 152, Luật doanh nghiệp 2014 chủ tịch hội đồng quản trị có các quyền hạn sau:

 • Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
 • Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
 • Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị;
 • Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;
 • Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị;
 • Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Dịch vụ Luật NTV về chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị

Khi bạn liên hệ với chúng tôi, gửi thắc mắc của bạn về thành lập doanh nghiệp và tổ chức cơ cấu công ty chúng tôi sẽ:

Ban Lãnh Đạo

Dịch vụ Luật NTV về chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị

 • Tư vấn những thông tin pháp lí quan trọng về vai trò của chủ tịch hội đổng quản trị.
 • Cung cấp cho bạn biết phạm vị quyền hạn của chủ tịch hội đồng quản trị.
 • Giúp bạn tháo gỡ những rắc rối gặp phải, giải quyết vấn đề nhanh chóng với việc tạo lập các chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị và các chức danh khác.

>>>Xem thêm: Những chú ý khi chuẩn bị hồ sơ xin học bổng du học Hàn Quốc

Vai trò của Chủ tịch HĐQT trong Công ty CP là gì?

Nhiều người cho rằng vị Chủ tịch HĐQT sẽ có quyền lực “tối cao” trong Công ty CP, có quyền quyết định tất cả mọi việc, từ việc xác định tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược công ty, chiến lược kinh doanh… đến việc điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty CP. Số khác thì cho rằng, việc điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty là việc của Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc điều hành); còn Chủ tịch HĐQT chỉ có quyền điều hành HĐQT.
 
Đây là ngộ nhận rất phổ biến mà nhiều người, kể cả giới truyền thông, và cả những thành viên HĐQT thiếu am hiểu luật pháp, cũng thường hay mắc phải. Tổng giám đốc (hay giám đốc) điều hành trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh hang ngày của công ty là chính xác, nhưng cho rằng Chủ tịch HĐQT “điều hành” HĐQT là sai hoàn toàn.

Căn cứ pháp lý quy định về chủ tịch Hội đồng quản trị trong Công ty cổ phần

Phát biểu của Chủ tịch HĐQT Petrolimex Phạm Văn Thanh tại HNTK 2019 & triển khai nhiệm vụ 2020 - Petrolimex

Căn cứ pháp lý quy định về chủ tịch Hội đồng quản trị trong Công ty cổ phần

 
Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:
 
“Chủ tịch Hội đồng quản trị:
1- Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty trừ trường hợp quy định tại khoản
2 Điều này và Điều lệ công ty, pháp luật về chứng khoán không có quy định khác. 2- Công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
Bài viết trên đã cho các bạn biết về chủ tịch hội đồng quản trị là gì. Cảm ơn các bạn đã xem qua bài viết của mình nhé.
>>>Xem thêm: Sample Page
Lộc Đat-tổng hợp
Tham khảo ( giayphepkinhdoanh, luatviet, … )