Hành chính công, một trong những lĩnh vực quản lý thuộc nhà nước, & đóng vai trò lớn trong việc đảm bảo phát triển kinh tế xã hội. Vậy, hành chính công là gì? Đặc điểm & thực trạng của hành chính ở nước ta ra sao? làm thế nào để hành chính hoạt động hiệu quả? Những ý kiến trên sẽ được Luận Văn Việt trả lời trong bài content sau. Các bạn cùng nhau theo dõi nhé.

Hành chính công là gì?

Được hiểu là một hệ thống thiết chế, cơ cấu tổ chức  đội ngũ viên chức thị hành công vụ; hành chính công là quá trình mà các nguồn tiềm lực & nhân sự công được tổ chức & phối hợp nhằm làm ra, đưa vào vận hành, thực thi & quản lí các quyết sách công được bảo đảm bằng chế độ công vụ với trách nhiệm hành chính khắn khít, rành mạch.

Những nội dung căn bản của pháp luật về dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính ở Việt Nam hiện nay:

Dịch Vụ Hành Chính Công Là Gì ? Thực Trạng Dịch Vụ Hành Chính Công Ở Vn

Dù được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật khác nhau như luật của Quốc hội, nghị định của Chính phủ hay thông tư của Bộ trưởng, quyết định của Ủy ban nhân dân, pháp luật về dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính bao gồm hai mảng nội dung chính: Các quy định về tổ chức, cung cấp dịch vụ & các quy định về quản lý nhà nước đối với dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính.

Đặc điểm cơ quan hành chính nhà nước

Cơ quan hành chính nhà nước là bộ phận của bộ máy nhà nước nên cũng có các dấu hiệu chung của các cơ quan nhà nước như sau:

– Cơ quan hành chính nhà nước có quyền nhân danh Nhà nước khi tham gia vào các quan hệ pháp luật nhằm thực hiên các quyền & nghĩa vụ pháp lí nhằm mục đích hướng mục tiêu tới lợi ích công;

Trung tâm hành chính công giúp dân giảm thời gian 'chầu chực' - Tuổi Trẻ  Online

– Hệ thống cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu tổ chức thích hợp với chức năngvai trò, quyền hạn do pháp luật quy định;

– Các cơ quan hành chính nhà nước được thành lập & hoạt động dựa trên những quy định của pháp luật, có chức năng, vụ pháp lí hành chính chỉ giới hạn trong phạm vi hoạt động chấp hành-điều hành.

– Các cơ quan hành chính nhà nước đều trực tiếp hay gián tiếp trực thuộc cơ quan quyền lực nhà nước cùng cấp, chịu sự quản lý  báo cáo công tác trước cơ quan quyền lực nhà nước.

Trưởng phòng tổ chức hành chính là gì? Mô tả công việc và mức thu nhập -  PUBGONPC.COM

– Các cơ quan hành chính nhà nước có hệ thống đơn vị cơ sở trực thuộc. Các đơn vị cơ sở của bộ máy hành chính nhà nước là nơi trực tiếp tạo ra của cải vật chất & tinh thần cho xã hội. Hầu hết các cơ quan có chức năng quản lí hành chính đều có các đơn vị cơ sở trực thuộc.

Thực trạng hành chính công tại nước ta

Nước ta vẫn đang phát triển, trình độ dân trí còn thấp, nhiều nơi nền kinh tế còn chưa phát triển, hành chính truyền thống còn hiện hữu nhiều nơi, mang nặng tính quan liêu. Sự cai trị trong hành chính công tại Việt Nam còn rất lớn, do đó người dân vẫn chưa thực sự là khách hàng của nhà nước.

Hiện tại, Việt Nam vẫn đang chuẩn bị tiến hành xây dựng các chương trình “nhà nước kiến tạo”, “nhà nước liêm chính”, “nhà nước phục vụ”, nhưng với nền hành chính vào thời điểm hiện tại vẫn chưa làm được.

8 nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong lĩnh

Vậy nên, việc đầu tư phát triển tài chính công là rất thiết yếu, bởi đây sẽ là điểm thiết yếu quan trọng để phát triển, không chỉ đáp ứng được nhu cầu quản lý của nhà nước đối với xã hội mà còn là thuyết phục những ước muốn của người dân đối với nền hành chính.

Nếu như có một nền thể chế luật pháp rõ ràng & thủ tục hành chính gọn gàng, bộ máy tinh gọn thì hiệu quả làm việc của các cơ quan nhà nước sẽ tăng nhanh hơn, nền hành chính minh bạch hơn, dễ bắt nhịp với nền kinh tế thị trường hơn.

Khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính - Báo Khánh  Hòa điện tử

Chính vì lẽđó, luôn cần một nhà nước hành động để phục vụ người dân, với sự liêm chính, tận tụy & trách nhiệm cao, mỗi công chức phải chuyên nghiệp & chuyên môn hóa, nền hành chính thật sự năng động  công tâm.

Kết

Những chia sẻ kiến thức về hành chính công ở trên chắc chắn bạn đã hiểu được hành chính công là gì  những đặc điểm của nó rồi đúng không? Mong rằng Luận Văn Việt giúp cho bạn có thêm nhiều kiến thức hữu ích  thông tin cho ngành này.

Xem thêm:  kinh nghiệm kiếm việc làm nhanh chóng hiệu quả

Xuân Luật – Tổng Hợp, Chỉnh sửa
(Nguồn tham khảo: luatminhkhue.vn, luanvanviet.com, luatduonggia.vn)