Quỹ tiền lương là gì là một trong những keyword được search nhiều nhất về chủ đề Quỹ tiền lương là gì. Trong bài viết này, connect.vn sẽ viết bài viết Quỹ tiền lương là gì? Quỹ tiền lương trong doanh nghiệp.

Quỹ Tiền Lương Là Gì

Quỹ tiền lương là gì? Quỹ tiền lương trong doanh nghiệp

Công việc kế toán tiền lương thường bao gồm: hạch toán tiền lương phụ thuộc các thành phần như: Bảng chấm công, bảng theo dõi công tác, phiếu làm thêm giờ, hợp đồng lao động, hợp đồng khoán…. Để lập bảng tính, thanh toán lương và bảo hiểm không gian cho người lao động. vì vậy kế toán tiền lương phải nắm và quản lý quỹ tiền lương của doanh nghiệp để hạch toán chính xác nhất.

Quỹ tiền lương của doanh nghiệp bao gồm tất cả các khoản tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp có thuộc tính tiền lương (tiền ăn giữa ca, tiền hỗ trợ phương tiện đi lại, tiền quần áo đồng phục …) mà doanh nghiệp trả cho các loại lao động thuộc doanh nghiệp thống trị.

Nguyên nhân quỹ lương của doanh nghiệp bao gồm các khoản:

– Tiền lương trả cho người lao động trong thời gian sử dụng việc thực tế (Tiền lương theo thời gian, tiền lương theo món hàng và tiền lương khoán).

– Tiền lương trả cho người lao động sản xuất ra hàng hóa hỏng trong phạm vi chế độ quy định.

– Tiền lương trả cho người lao động trong thời gian ngừng sản xuất do lý do khách quan, trong thời gian được điều động đi công tác sử dụng nghĩa vụ theo chế độ quy định, thời gian nghỉ phép, thời gian đi học.

– Tiền ăn trưa, ăn ca.

– Các loại phụ cấp thường xuyên (phụ cấp làm thêm giờ, phụ cấp dạy nghề, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp thâm niên…)

– Các khoản tiền thưởng có tính chất thường xuyên. Để giúp sức cho công tác hạch toán tiền lương trong công ty có thể chia thành hai loại: Tiền lương chính và tiền lương phụ.

– Tiền lương chính là tiền lương công ty trả cho người lao động trong thời gian người lao động thực hiện Nhiệm vụ chính của họ, gồm tiền lương trả theo cấp bậc và phụ cấp kèm theo như phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp khu vực, phụ cấp thâm niên…

– Tiền lương phụ là tiền lương trả cho người lao động trong thời gian người lao động thực hiện Nhiệm vụ không giống ngoài nghĩa vụ chính và thời gian người lao động nghỉ phép, nghỉ tết, nghỉ vì ngừng sản xuất… Được hưởng theo chế độ.

Việc phân chia tiền lương thành lương chính, lương phụ có ý nghĩa cần thiết so với công tác kế toán và phân tích kinh tế. Tiền lương chính của công nhân trực tiếp sản xuất gắn liền với quá trình sản xuất ra sản phẩm và được hạch toán trực tiếp vào ngân sách sản xuất từng loại hàng hóa. Tiền lương phụ của công nhân trực tiếp sản xuất không gắn với từng loại sản phẩm nên được hạch toán gián tiếp vào chi phí sản xuất hàng hóa.

Nguồn:https://ketoanducminh.edu.vn