Lệnh sửa chữ trong cad là một trong những keyword được search nhiều nhất về chủ đề lệnh sửa chữ trong cad.  Trong bài viết này, connect.vn sẽ viết bài viết Hướng dẫn lệnh sửa chữ trong cad mới nhất 2020.

Lệnh Sửa Chữ Trong Cad

Hướng dẫn lệnh sửa chữ trong cad mới nhất 2020

1. mẹo gọi Lệnh TEXT style định hình kiểu chữ trong CAD:

mẹo gọi lệnh TEXT phong cách định dạng kiểu chữ trong CAD:

 • mẹo 1: từ bàn phím nhập lệnh TEXT phong cách (ST)
 • phương pháp 2: vào thực đơn Format trên thanh toollựa chọn TEXT style
 • Ý nghĩa: Lệnh TEXT style sử dụng để định hướng các kiểu chữ và xây dựng các thông số liên quan đến kiểu chữ đó

2. Sơ đồ thực hiện lệnh TEXT style định hình kiểu chữ trong CADLệnh TEXT STYLE, định dạng kiểu chữ trong CAD

giải thích hộp thoại lệnh TEXT phong cách định hướng kiểu chữ trong CADlệnh TEXT STYLE định dạng kiểu chữ trong CAD

1. Nút NEW: Tạo định hình kiểu chữ mới, khi ta kích lựa chọn thì sẽ xuất hiện hộp thoại New Text style (Hình 2):lệnh TEXT STYLE định dạng kiểu chữ trong CAD

IFrame
 • Tại ô phong cách Name (Hình 2) đặt tên cho kiểu chữ mới rồi click lựa chọn nút OK

2. Mục Font:

 • Font Name: kích chọn vào nút kéo xuống để lựa chọn Font cần thiết.
 • Font Style: lựa chọn tính chất chữ đậm hoặc nghiêng, hoặc bình thường.
 • Use Big Font: Chỉ xuất hiện khi lựa chọn các Font chữ có phần xây dựng rộng .shx.

3. Mục Size:

 • Height: Nhập chiều cao của chữ (Hình 4).
 • Annotative:
 • Match text orientation:

4. dạng Effect:
Upside down: dạng chữ đối xứng qua mặt phẳng ngang (Hình 5)

IFrame
 • Backwards: loại chữ ngược từ phải qua trái (Hình 8).
 • Nếu ta đánh dấu lựa chọn cả Upside down  Backwards thi khi ta ghi chữ các dạng chữ sẽ thể hiện như sau (Hình 10):
 • Vertical: thể loại chữ nằm theo phương thẳng đứng. Khi ta chọn Font .shx thì ô này bị sẽ được hiển thị.
 • Width factor: % bề rộng chữ.
  • Nếu bằng 1 thì bình thường.
   • Nếu nhỏ hơn 1 thì chữ sẽ co lại.
    • Nếu to hơn 1 thì chữ sẽ giãn ra.
    • Oblique Angle: Độ nghiêng của chữ (Hình 15).
    • Nút Set Current : để cải tiến định hướng kiểu chữ mới.
    • Styles: Liệt kê các kiểu chữ đang được định dạng.
    • Nút Apply : Để update định dạng kiểu chữ mới.
    • Nút Delete : Xóa một kiểu chữ đã định dạnglựa chọn kiểu chữ cần xóa (kiểu chữ chẳng phải là hiện hành và chưa có loại chữ nào được tạo ra) trong mục Styles rồi click lựa chọn nút
    • Nút Close và X : kích lựa chọn vào nút này để chấm dứt việc tạo định hướng kiểu chữ.
    • 3. Ví dụ:

IFrame

định dạng kiểu chữ mới với tên KIEU CHU 2, Font: Tahoma, Font Style: Bold (Chữ đậm), Height = 2, Wildth factor = 2.

 • định dạng bản vẽ A4 số lượng 1:1.
 • Gọi lệnh: Từ menu Format\ Text style. (Xuất hiện hộp thoại Text phong cách (Hình 17).lệnh TEXT STYLE định dạng kiểu chữ trong CAD
 • click chọn nút New(Xuất hiện hộp thoại New Text phong cách hình 18).
 • Tại ô phong cách Name: Đặt tên KIEU CHU 2 rồi click chọn nút
 • Tại ô Font Nameclick lựa chọn vào nút danh sách thả xuống và tìm chọn Font Tahoma (Hình 19).
 • Tại ô Font phong cáchclick lựa chọn vào nút mục lục xuống và tìm lựa chọn Bold (Hình 20)
 • Tại ô Height: Nhập 2
 • Tại ô Wildth factor nhập: 2
 • kích chọn nút Apply.
 • kích chọn nút Close.
 • Với những thông số được xây dựng như trên thì ta sẽ có kiểu chữ như hình (Hình 23)

4. mẹo nhập tiếng việt trong AutoCAD

Khi chọn định dạng kiểu chữ bằng lệnh Text style:

 • Nếu lựa chọn những Font có chữ đầu là VNI- (Ví dụ: VNI-Time…) thì phải chọn bảng mã trong các bộ gõ (Việt Key, Unikey) là bảng mã VNI Windows.
 • Nếu lựa chọn những Font khác Font có chữ đầu là VNI- (Ví dụ: Tahoma, Time New Roman…) thì phải lựa chọn bảng mã trong các bộ gõ (Việt Key, Unikey) là bảng mã Unicode.

Khi tiến hành ghi chữ thì đủ nội lực nhập chữ tiếng Việt theo hai kiểu gõ sau:

IFrame
 • Nhập tiếng Việt theo kiểu gõ Telex.lệnh TEXT STYLE định dạng kiểu chữ trong CAD
 • Nhập tiếng Việt theo kiểu gõ VNI.lệnh TEXT STYLE định dạng kiểu chữ trong CAD

Nguồn:http://autocad123.vn