Sử dụng hàm trong excel là một trong những từ khóa được gg search nhiều nhất về chủ đề sử dụng hàm trong excel. Trong bài viết này, giaiphapvieclam.vn sẽ viết bài viết hướng dẫn sử dụng hàm trong excel mới nhất 2020.

Sử Dụng Hàm Trong Excel

Hướng dẫn sử dụng hàm trong excel mới nhất 2020

1. HÀM ĐẾM VÀ TÍNH TỔNG

Hàm đếm COUNT

Bạn có một bảng tính với cơ sở dữ liệu khổng lồ và cần biết có bao nhiêu ô trong một vùng nào đó hay trong all bảng tính chỉ chứa chữ số, k chứa chữ cái. Thay vì phải ngồi đếm một cách thủ công thì bạn đủ nội lực dùng hàm =COUNTví dụ, bạn cần đếm từ ô B1 đến B10, hãy gõ =COUNT(B10:B10).

Hàm đếm COUNTIF với điều kiện cụ thể

Để đếm các ô dựa trên một điều kiện cụ thể (ví dụ, lớn hơn 9), hãy dùng hàm COUNTIF sau đây.

Hàm hàm đếm COUNTIFS với nhiều điều kiện

Để đếm các ô dựa trên nhiều điều kiện (ví dụ, green và lớn hơn 9), hãy dùng hàm COUNTIFS sau.

Hàm tính tổng SUM

Đây đủ sức nói là hàm trước nhất mà bất kỳ user nào mới học Excel cũng cần phải biết đến. Giả sử, bạn muốn cộng chiếc sim trong ô A2 và B2 lại với nhau, sau đó hiển thị kết quả trong ô B3. Để thực hiện, bạn chỉ cần di chuyển đến ô B3 và gõ cụm từ “=SUM” vào rồi lựa chọn hàm =SUM vừa xuất hiện trong danh sách nổi lên.

tiếp theo, hãy bấm phím Ctrl cùng với thao tác nhấn chuột chọn vào ô A2 và B2 rồi cuối cùng là click phím Enterkết quả tổng của hai con số trong hai ô A2 và B2 mà bạn vừa lựa chọn sẽ xuất hiện tức thì trong ô B3. Bạn có thể sử dụng hàm SUM để tính tổng của hai hay nhiều ô, chỉ với thao tác lựa chọn thêm những ô quan trọng vào trong nội dung của hàm.

Hàm tính tổng SUMIF có điều kiện

Để tính tổng các ô dựa trên một điều kiện (ví dụ, to hơn 9), hãy sử dụng hàm SUMIF sau (hai đối số).

Để tính tổng các ô dựa trên một tiêu chí (ví dụ, green), hãy dùng hàm SUMIF với 3 đối số (đối số cuối cùng là phạm vi cần tính tổng).

Hàm tính tổng SUMIFS với nhiều điều kiện

Để tính tổng các ô dựa trên nhiều điều kiện (ví dụ, blue và green), hãy sử dụng hàm SUMIFS sau (đối số trước nhất là phạm vi bảng tính cần tính tổng).

Hàm tính trị giá trung bình AVERAGE

Hàm =AVERAGE sử dụng đúng chức năng như tên gọi của nó là mang ra số lượng có giá trị trung bình trong những số được lựa chọngợi ý bạn muốn tính giá trị trung bình từ ô A10 đến ô J10, chỉ cần gõ =AVERAGE(A10:J10) rồi bấm Enter.