Các phím tắt nhanh trong execl đây là một trong những từ khóa được search nhiều nhất trên google và được các bạn quan tâm rất nhiều trong chủ đề về các phím tắt nhanh trong execl. Trong bài viết này, connect.vn sẽ Tổng hợp các phím tắt nhanh trong execl

Tổng hợp các phím tắt nhanh trong execl

1. Các phím tắt hòa hợp các phím chức năng

Phím tắt điều hướng

PHÍM TẮT CÔNG DỤNG
ALT + TAB biến động giữa các chương trình
CTRL + TAB biến động giữa các file Excel đã mở
CTRL + PAGE UP Sang sheet bên trái
CTRL + PAGE tải về Sang sheet bên phải
HOME Di chuyển về đầu loại
CTRL + HOME Di chuyển về dạng và cột đầu tiên trong sheet
CTRL + END Di chuyển về dạng và cột cuối cùng trong sheet

Phím tắt thao tác

CTRL + N Tạo file mới
CTRL + O xây dựng file vừa mới lưu
CTRL + P In
CTRL + S Lưu trang
CTRL + W Đóng trang hiện nay
ALT + = sử dụng tính năng tự động Sum
CTRL + SHIFT + A Chèn dấu ( ) và các đối số sau khi nhập tên hàm

Phím chức năng

F2 Hiệu chỉnh dữ liệu trong ô
F3 Dán một tên vừa mới đặt trong cách thức
F4 hoặc CTRL + Y Lặp lại thao tác vừa thực hiện
F5 Đi đến vị trí dựng lại theo tham chiếu

Phím tắt sao chép

CTRL + C sao chép
CTRL + D Chép giá trị từ ô ở trên ô hiện hành vào ô hiện hành
CTRL + R Chép dữ liệu từ bên trái qua phải
CTRL + V Dán
CTRL + X Cắt
CTRL + Z Quay lại thao tác vừa thực hiện
CTRL + DELETE Xoá all chữ trong một dòng
ALT + ENTER Xuống dạng trong ô

Phím tắt định hình

CTRL + – Xóa dạng, cột
CTRL + ; cải tiến ngày tháng
CTRL + 0 Ẩn các cột đang chọn
CTRL + 1 Gọi hộp thoại Format Cells
CTRL+ 5 Bật / tắt chế độ gạch giữa k gạch giữa
CTRL + 9 Ẩn các dạng vừa mới chọn
CTRL + B Bật / tắt in đậm
CTRL + I Bật / tắt in nghiêng
CTRL + U Bật/tắt gạch chân
CTRL + SHIFT + – Xóa đường viền (Border) cho các ô vừa mới lựa chọn
CTRL + SHIFT + # định dạng kiểu Data cho ngày, tháng, năm
CTRL + SHIFT + $ định dạng số kiểu Curency với hai chữ số thập phân
CTRL + SHIFT + tỷ lệ định hướng số kiểu Percentage (không có chữ số thập phân)
CTRL + SHIFT + & Thêm đường viền ngoài
CTRL + SHIFT + ( Hiển thị thể loại ẩn
CTRL + SHIFT + : Nhập thời gian
CTRL + SHIFT + ? định hình kiểu Numer với hai chữ số thập phân
CTRL + SHIFT + ^ định hình số kiểu Exponential với hai chữ số thập phân
CTRL + SHIFT + ~ định hình số kiểu General
CTRL + SHIFT + ” Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành
CTRL + SHIFT + = Chèn ô trống hoặc loại trống
CTRL + SHIFT + 0 Hiện các cột đã lựa chọn
CTRL + SHIFT + 5 định hướng format là phần trăm
CTRL + SHIFT + 9 Hiện các dạng đã chọn

lựa chọn vùng dữ liệu

ALT + down ARROW Hiển thị mục lục các giá trị trong cột hiện hành
CTRL + ARROW Di chuyển đến ô cuối cùng có chứa dữ liệu trước ô trống
CTRL + SHIFT + END mở rộng vùng lựa chọn đến ô có dùng cuối cùng
CTRL + SHIFT + HOME xây dựng rộng vùng chọn về đầu worksheet
CTRL + SPACEBAR lựa chọn cả cột
CTRL + ’ Chép trị giá ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành
CTRL + k Chèn một Hyperlink
ESC Bỏ qua dữ liệu đang thay đổi
SHIFT + ARROW chọn vùng
SHIFT + ENTER Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển lên trên trong vùng lựa chọn
SHIFT + HOME xây dựng rộng vùng lựa chọn về dòng đầu tiên
SHIFT + PAGE tải về mở rộng vùng lựa chọn xuống một màn ảnh
SHIFT + PAGE UP mở rộng vùng lựa chọn lên một màn hình
SHIFT + SPACEBAR lựa chọn cả dạng
SHIFT + F2 Chèn bình luận
SHIFT + TAB Ghi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua trái vùng lựa chọn
TAB Ghi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua phải vùng chọn

Xem thêm: Tổng hợp 36 kỹ năng mềm dành cho người mới đi làm

2. Các phím tắt phối hợp ALT và các chữ cái gạch dưới của menu

Các phím tắt đa dạng từ Excel 2003 đã được Microsoft đưa sang Excel 2007/2010/2013, tạo điều kiện cho người dùng có thể dễ dàng sử dụng các phím tắt mà mình vừa mới sử dụng trong Excel 2003 trước đâynguyên tắc chung khi dùng các phím tắt sau đây là hòa hợp phím ALT và Các ký tự gạch dưới trong các thực đơn của Excel 2003 giống như hình bên dưới. Lưu ý: chỉ cần click phím ALT một lần, k cần phải giữ phím ALT khi bấm các phím ký tự gạch dưới.

Sau đây là các phím tắt thường được sử dụng:

ALT + D P Insert / PivotTable
ALT + A E Data / Text to Column
ALT + D B Data / Subtotal
ALT + O H U Hiện sheet đang ẩn
ALT + O H H Ẩn sheet
ALT + O C A Tự canh chỉnh độ rộng cột
ALT + E S Dán Special
ALT + D F F Data / Filter
ALT + W F + ENTER lượt xem / Freeze hoặc Unfreeze Panes
ALT + W S lượt xem / Split
ALT + N + (Type of chart) Chèn biểu đồ

Xem thêm: Tổng hợp các kỹ năng dân văn phòng cần

nguồn: https://unitrain.edu.vn