Thuế TNDN ( Thuế thu nhập doanh nghiệp) là một loại thuế trực thu, tính trên thu nhập chịu thuế của các doanh nghiệp (tổ chức sản xuất bán hàng hàng hóa, dịch vụ) trong kỳ tính thuế.

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Thu nhập là tổng các giá trị mà một chủ thể nào đó nhận được trong nền kinh tế xã hội thông qua công đoạn cung cấp thu nhập quốc dân trong một thời hạn cụ thể, không phân biệt nguồn gốc khởi tạo từ lao động, tài sản hay đầu tư… Thuế thu nhập là một loại thuế đánh trực tiếp vào thu nhập thực tế của các cá nhân hoặc các pháp nhân, tuy nhiên không phải tất cả thu nhập của các thể nhân và pháp nhân đều là đối tượng đánh thuế thu nhập, mà thuế thu nhập Điều chỉnh hay thu trên phần thu nhập chịu thuế tức là khoản thu nhập Khi mà đã được miễn trừ chi phí hợp lý, hợp lệ.

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? | Dịch vụ Tư vấn Việt Pháp

Thuế thu nhập đóng nhiệm vụ cực kì thiết yếu trong việc đảm bảo nguồn thu Ngân sách Nhà nước và thực hiện các chức năng quản lý, điều chỉnh vĩ mô của Nhà nước đối với những hoạt động kinh tế, xã hội trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân..

Người nộp thuế thu nhập công ty

Theo quy định tại Điều 2 Luật thuế TNDN, người nộp thuế TNDN là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ có thu nhập chịu thuế (sau đây gọi là doanh nghiệp) bao gồm:

– Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam

– Công ty được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp nước ngoài) có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam;

Thu nhập bao nhiêu phải đóng thuế TNCN?

– Tổ chức được thành lập theo Luật cộng tác xã;

– Cơ quan sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

– Tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp?

Trong phần trên đã giải thích về quan điểm thuế thu nhập doanh nghiệp là gì, thông tin kế đến chúng tôi sẽ chỉ dẫn cụ thể về cách tính thuế thu nhập công ty.

Căn cứ để tính thuế thu nhập doanh nghiệp là thu nhập tính thuế trong kỳ và thuế suất.

Kỳ tính thuế sẽ được nắm rõ ràng theo năm dương lịch hoặc theo năm tài chính. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh thu nhập sử dụng với doanh nghiệp nước ngoài được làm theo quy đinh của pháp luật.

Theo quy định tại thông tư 95/2015/TT-BTC thuế thu nhập doanh nghiệp được tính theo công thức sau:

Thuế thu nhập cá nhân người làm công giảm do Covid-19 kéo dài - Báo Điện Tử  Đại Biểu Nhân Dân

Thuế TNDN phải nộp = (thu nhập tính thuế – phần trích lập quỹ KH&CN nếu như có) x thuế suất thuế thu nhập công ty

Thu nhập để tính thuế thu nhập công ty trong kỳ tính thuế được xác định như sau:

Thu nhập tính thuế = TNCT – ( thu nhập được miễn thuế + các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định)

TNCT = (doanh thu – chi phí được trừ) + các khoản thu nhập khác.

Trong số đó TNCT là thu nhập chịu thuế

Trong trường hợp công ty có nhiều công việc sản xuất bán hàng thì thu nhập chịu thuế là tổng thu nhập của toàn bộ những hoạt động sản xuất kinh doanh đó.

Nhiệm vụ của thuế thu nhập doanh nghiệp?

Thứ nhất, đảm bảo nguồn thu phù hợp định cho Ngân sách nhà nước.

Thuế là nguồn thu trọng điểm cho Ngân sách Nhà nước nhằm bảo đảm trang trải cho các mong muốn chi tiêu của Nhà nước, vì thế cũng như các loại thuế khác, vai trò đầu tiên của thuế thu nhập công ty là đảm bảo một nguồn thu phù hợp định và không nhỏ cho Ngân sách Nhà nước thông qua việc ngày càng mở rộng đối tượng chịu thuế, có khả năng bao quát được hầu hết các nguồn thu nhập phát sinh trong điều kiện nền kinh tế ngày càng phát triển, xảy ra phong phú hình thu nhập phức tạp và tinh vi hơn trước.

Các loại chứng từ thu ngân sách nhà nước qua KBNN

Thứ 2, thuế thu nhập công ty là công cụ nhấn mạnh của nhà nước trong việc quản lý ví mô nền kinh tế

Thông qua hệ thống ưu đãi về thuế suất, miễn giảm thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp góp một phần định hướng cho các người đầu tư đầu tư vào các lĩnh vực, địa bàn mà Nhà nước cần khuyến khích đầu tư, từ đó thực hiện chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, dịch chuyển cơ cấu vùng kinh tế nhằm bảo đảm cơ cấu kinh tế đúng cách, thực hiện chiến lược tăng trưởng kinh tế – xã hội của quốc gia trong từng thời kỳ.

Chính sách thuế thu hút doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào

Thứ ba, thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện vai trò đặc trưng của thuế là đảm bảo bình đẳng xã hội.

Vai trò của Thuế Thu nhập doanh nghiệp trong thu hút và thúc đẩy đầu tư ở  Việt Nam

Là sắc thuế trực thu, thuế thu nhập doanh nghiệp có khả năng bảo đảm bình đẳng theo chiều dọc: đối tượng nộp thuế có thu nhập chịu thuế cao thì nộp thuế nhiều, đối tượng mục tiêu nôp thuế có thu nhập thấp thì nộp thuế ít. đối tượng mục tiêu nộp thuế gặp khó khăn thì được giảm thuế, được chuyển lỗ sang những năm sau…Thuế thu nhập công ty có nhiều mức thuế suất ưu đãi khác nhau.

Thứ tư, thuế thu nhập doanh nghiệp là công cụ đánh giá đạt kết quả tốt công việc của người nộp thuế.

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? | Dịch vụ Tư vấn Việt Pháp

Nhìn vào số thuế thu nhập doanh nghiệp mà đơn vị phải nộp, so sánh đối với số thuế thu nhập công ty của các doanh nghiệp cùng ngành ở địa phương và trong cả nước có thể nhận xét khái quát về hiệu quả sản xuất kinh doanh của cơ quan. Vì công ty làm ăn có hiệu quả, có lãi thì mới phát sinh số thuế phải nộp nhiều và hiệu quả công việc của công ty càng cao thì số thuế thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp càng cao.

Thứ năm, thuế thuế thu nhập doanh nghiệp còn có nhiệm vụ dịch chuyển cơ cấu kinh tế

Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của Việt Nam: Thành tựu và kiến nghị

Thông qua chính sách miễn, giảm, ưu đãi thuế thuế thu nhập doanh nghiệp, nhà nước sẽ ưu tiên cho ngành cần tăng trưởng để chuyển dịch, thu hút nhà đầu tư từ ngành chưa cần phát triển, phục vụ mục đích dịch chuyển cơ cấu kinh tế.

Kết

Trên đây chính là bài tư vấn của bên chúng tôi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật mới nhất gởi đến độc giả. nếu như có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được trả lời.

Xem thêm: Kỹ năng cứng và kỹ năng mềm những điều bạn cần biết

Xuân Luật – Tổng Hợp, Chỉnh sửa
(Nguồn tham khảo: lawkey.vn, luatduonggia.vn, luathoangphi.vn)